Perussuomalaiset hallitusohjelma julki: Vahva ja välittävä Suomi vai epärealistinen utopia?


Perussuomalaiset haluavat vahvan ja välittävän Suomen

Perussuomalaiset ovat julkaisseet ohjelmia, joissa he esittävät ratkaisujaan Suomen talouden, maahanmuuton, koulutuksen, maaseudun ja ilmaston haasteisiin. Heidän tavoitteenaan on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä ja huolehtii kansalaistensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Perussuomalaiset ovat kritisoineet nykyistä hallitusohjelmaa, jonka he katsovat olevan epärealistinen, velkaantumista lisäävä ja kansalaisten arkea vaikeuttava. He ovat esittäneet vaihtoehtoisen talouspoliittisen ohjelman, jossa he painottavat julkisen talouden tasapainottamista, verotuksen keventämistä, yrittäjyyden ja työnteon kannustamista sekä ostovoiman turvaamista.

Mitä perussuomalaiset ajattelevat maahanmuutosta?

Perussuomalaiset ovat tunnettuja tiukasta maahanmuuttopoliittisesta linjastaan. He haluavat voimakkaasti vähentää maahanmuuttoa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen sekä tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa ja kotouttamista. Heidän mielestään maahanmuuton tulee perustua Suomen etuihin ja tarpeisiin, ei humanitaarisiin syihin tai monikulttuurisuuden ihannointiin.

Perussuomalaiset ovat huolissaan maahanmuuton negatiivisista vaikutuksista Suomen talouteen, turvallisuuteen, kulttuuriin ja yhteiskuntarauhaan. Heidän mukaansa maahanmuutto lisää työttömyyttä, sosiaaliturvan väärinkäyttöä, rikollisuutta, radikalisoitumista ja eriarvoisuutta. He vaativat maahanmuuttajilta sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön sekä kunnioitusta suomalaista kulttuuria ja arvoja kohtaan.

Miten perussuomalaiset uudistaisivat koulutusta?

Perussuomalaiset haluavat pelastaa suomalaisen peruskoulun ja saada ammatilliseen koulutukseen duunarialojen kaipaaman arvonpalautuksen. He ovat laatineet Koulu kuntoon -teesit, joissa he korostavat koulujen perustehtävää eli oppimista ja osaamista. Heidän mielestään kouluihin tarvitaan rajat ja roti sekä keskittyminen perusasioihin.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet koulutusleikkauksia ja vaatineet lisää resursseja koulutukseen. He haluavat panostaa varhaiskasvatukseen ja peruskouluun, jotka luovat jokaiselle koulutuspolkuja. He haluavat myös palauttaa ammatillisen koulutuksen varsinaiseen tehtäväänsä eli työelämän tarpeisiin vastaamiseen. Heidän tavoitteenaan on, että jokaisella lapsella ja nuorella on edellytykset rakentaa hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan.

Mitä perussuomalaiset tekevät maaseudun hyväksi?

Perussuomalaiset ovat maaseudun puolustajia, jotka haluavat turvata maaseudun elinvoiman ja asukkaiden palvelut. He ovat julkaisseet maaseutupoliittisen ohjelman, joka kattaa maatalouden, metsätalouden sekä maaseudun asumisen ja yrittämisen. Heidän mukaansa maaseutu on menestystekijä, joka tuottaa ruokaa, energiaa, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Perussuomalaiset ovat arvostelleet hallituksen maaseutuvastaista politiikkaa, joka on heikentänyt maatalouden kannattavuutta, lisännyt byrokratiaa ja vaikeuttanut palveluiden saatavuutta. He haluavat parantaa maanviljelijöiden asemaa, edistää metsien kestävää käyttöä, tukea maaseudun yrittäjyyttä ja elinkeinoja sekä varmistaa, että maaseudulla on hyvä asua ja elää.

Miksi perussuomalaiset ovat ilmastoskeptikkoja?

Perussuomalaiset eivät kiistä ilmastonmuutosta, mutta he suhtautuvat kriittisesti sen syihin, seurauksiin ja torjuntakeinoihin. He ovat esittäneet energia- ja ilmastopoliittisen ohjelman, jossa he vaativat realistista ja kansallista ilmastopolitiikkaa, joka ei uhraa Suomen taloutta, työllisyyttä tai kilpailukykyä. Heidän mielestään Suomi ei voi olla yksin vastuussa globaalista ongelmasta.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet hallituksen ilmastotoimia, jotka he katsovat olevan yltiöpäisiä, tehottomia ja epäreiluja. Heidän mukaansa hallitus on nostanut verotusta, polttoaineiden hintoja ja lämmityskustannuksia sekä vaikeuttanut autoilua ja liikkumista. He haluavat säilyttää fossiiliset polttoaineet osana energiantuotantoa sekä tukea kotimaista turvetta, ydinvoimaa ja biotaloutta.


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *