Panaman kanavan liikenne vaarassa – kuivuus uhkaa sulkea kanavan vuodeksi


Panaman kanava on yksi maailman tärkeimmistä vesiväylistä, joka yhdistää Atlantin ja Tyynenmeren. Kanavan kautta kulkee noin viisi prosenttia maailman meriliikenteestä, mukaan lukien öljy-, kaasu- ja konttialukset. Nyt kanavan toiminta on vaakalaudalla, sillä alueella vallitsee pahin kuivuus vuosikymmeniin. Yle Uutiset selvittää, miksi kuivuus on ongelma kanavalle ja mitä seurauksia sillä voi olla.

Panaman kanava toimii niin, että alukset kulkevat kolmen sulun kautta, jotka nostavat ja laskevat niitä merenpinnan ja Gatún-järven välillä. Gatún-järvi on keinotekoinen järvi, joka toimii kanavan vesivarastona. Joka kerta, kun alus kulkee sulun läpi, järvestä vapautuu noin 200 miljoonaa litraa vettä mereen. Tämä vesi on korvattava jatkuvasti sateilla, jotka pitävät järven pinnan riittävän korkealla.

Nyt sateet ovat kuitenkin jääneet tulematta, ja Gatún-järven pinta on laskenut ennätysalas. Järven vedenpinta on nyt noin 10 metriä normaalia alempana. Tämä tarkoittaa, että kanava ei pysty palvelemaan kaikkia aluksia, jotka haluavat kulkea sen kautta. Kanavan viranomaiset ovat joutuneet rajoittamaan alusten kokoa ja määrää sekä perimään lisämaksuja veden säästämiseksi.

Jos kuivuus jatkuu, kanava saattaa joutua sulkemaan kokonaan vuodeksi. Tämä olisi katastrofi sekä Panamalle että maailmankaupalle. Panaman kanava tuottaa noin kaksi miljardia dollaria vuodessa tuloina Panamalle, joka on yksi Latinalaisen Amerikan köyhimmistä maista. Kanavan sulkeminen aiheuttaisi myös valtavia viivästyksiä ja kustannuksia meriliikenteelle, sillä alusten pitäisi kiertää Etelä-Amerikan eteläkärjen kautta, mikä lisäisi matka-aikaa ja polttoaineen kulutusta.

Kanavan viranomaiset yrittävät löytää ratkaisuja kuivuuden aiheuttamaan kriisiin. He ovat suunnitelleet rakentavansa uusia patoja ja kanavia, jotka lisäisivät järven vesitilavuutta ja vähentäisivät veden hukkaa. He ovat myös harkinneet käyttävänsä uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, kanavan toiminnassa. Lisäksi he ovat pyytäneet kansainvälistä apua ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sillä se on yksi kuivuuden syistä.

Panaman kanava on ollut käytössä yli sata vuotta, ja se on edelleen yksi ihmiskunnan suurimmista insinöörityön saavutuksista. Nyt se on kuitenkin vaarassa menettää merkityksensä ja tehokkuutensa, ellei kuivuuteen löydetä pikaisesti ratkaisua.