Velkakatto saattaa kaataa Yhdysvaltain talouden – Biden ja republikaanit eivät pääse sopuun


Velkakatto: Mikä se on ja miksi se puhuttaa Yhdysvalloissa?

Velkakatto on raja, jonka kongressi asettaa sille, kuinka paljon Yhdysvaltain hallitus voi ottaa lainaa. Velkakatto ei ole sama asia kuin budjetti, vaan se koskee jo tehtyjä menoja ja tuloja. Jos velkakattoa ei nosteta ajoissa, hallitus ei voi maksaa kaikkia laskujaan ja joutuu valitsemaan, mitä se maksaa ja mitä ei.

Velkakatto on ollut olemassa vuodesta 1917 lähtien, ja sitä on nostettu yli sata kertaa. Viime vuosina velkakatosta on kuitenkin tullut poliittinen kiistakapula demokraattien ja republikaanien välillä. Republikaanit ovat vaatineet velkakaton nostamisen ehdoksi leikkauksia julkisiin menoihin tai muita uudistuksia. Demokraatit ovat vastustaneet näitä ehtoja ja pitäneet velkakaton nostamista itsestäänselvyytenä.

Velkakaton nostamatta jättäminen voisi aiheuttaa vakavia seurauksia Yhdysvaltain ja maailman taloudelle. Jos hallitus ei pysty maksamaan velkojaan tai muita sitoumuksiaan, se voisi menettää luottoluokitustaan ja nostaa korkoja. Tämä voisi heikentää talouskasvua ja työllisyyttä sekä lisätä epävarmuutta markkinoilla. Lisäksi velkakaton alittaminen voisi vaarantaa Yhdysvaltain aseman maailman johtavana valuuttana ja luotettavana kumppanina.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain velkakatto on 28,4 biljoonaa dollaria eli noin 23,8 biljoonaa euroa. Velkakatto saavutettiin elokuussa 2021, mutta valtiovarainministeriö on käyttänyt erilaisia keinoja siirtää sen ylitystä eteenpäin. Nämä keinot ovat kuitenkin loppumassa lokakuun loppuun mennessä, jolloin hallituksen rahat alkavat ehtyä.

Valkoinen talo ja republikaanit ovat neuvotelleet velkakaton nostamisesta, mutta sopua ei ole vielä syntynyt. Demokraatit ovat yrittäneet nostaa velkakattoa omalla äänestyksellään senaatissa, mutta republikaanit ovat estäneet sen. Demokraatit voisivat teoriassa nostaa velkakattoa budjettisovun kautta ilman republikaanien tukea, mutta tämä prosessi olisi pitkä ja monimutkainen.

Aika käy vähiin, ja paine ratkaista velkakattokiista kasvaa päivittäin. Presidentti Joe Biden on varoittanut, että velkakaton alittaminen olisi “katastrofaalista” ja “itsetuhoinen” teko. Hän on kehottanut kongressia toimimaan vastuullisesti ja nostamaan velkakattoa ilman ehtoja. Republikaanit ovat kuitenkin syyttäneet demokraatteja tuhlaavaisesta budjetoinnista ja vaatineet heitä leikkaamaan menoja tai rahoittamaan ne veroilla.

Velkakatto on siis paitsi taloudellinen, myös poliittinen kysymys, joka kuvastaa Yhdysvaltain jakautunutta tilannetta. Velkakaton nostaminen on välttämätöntä, mutta se ei ratkaise maan velkaongelmaa. Yhdysvaltain julkinen velka on yli 100 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja se kasvaa jatkuvasti. Velan hillitseminen vaatisi pitkäjänteistä ja yhteisymmärrykseen perustuvaa budjettipolitiikkaa, joka ei näytä olevan lähiaikoina mahdollista.

Lähteet: