Toimintakielto löytötavaratoimistolle: Löytötavaratoimisto rikkoi lakia toistuvasti ja sulkee pian ovensa kuukaudeksi


Löytötavaratoimisto sai kuukauden toimintakiellon lainrikkomusten vuoksi 🚫

Suomen Löytötavarapalvelu Oy on yksityinen löytötavaratoimisto, joka vastaa muun muassa VR:n, HSL:n ja Finnairin löytötavarapalvelusta. Yritys on toiminut toistuvasti ja vakavalla tavalla vastoin löytötavaralakia ja -asetusta, minkä vuoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt sille yhden kuukauden toimintakiellon.

Mitä toimisto teki väärin? 🤔

Avi on havainnut useita puutteita ja epäkohtia löytötavaratoimiston toiminnassa. Esimerkiksi:

  • Toimisto veloitti asiakkailtaan liikaa löytötavaran noutamisesta, säilyttämisestä ja lähettämisestä.
  • Toimisto ei ilmoittanut asiakkaille kaikkia vaihtoehtoja löytötavaran palauttamiseksi, kuten mahdollisuutta noutaa se poliisilta tai lähettää se postitse.
  • Toimisto ei toimittanut löytynyttä ajokorttia poliisille, vaan piti sitä hallussaan ja veloitti siitä asiakkaalta.
  • Toimisto ei noudattanut sopimuksiaan yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kanssa, jotka olivat ulkoistaneet löytötavarapalvelunsa sille.

Mitä seurauksia toimintakiellolla on? 😮

Toimintakielto on voimassa 12.9.–11.10.2023. Sen aikana Suomen Löytötavarapalvelu Oy tai sen palvelukseen kuuluvat eivät saa noutaa tai ottaa vastaan löytötavaroita pääkaupunkiseudulla. Lisäksi toimisto ei saa tehdä uusia sopimuksia yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kanssa.

Toimintakiellon aikana kuluttajat eivät voi noutaa tai lähettää löytötavaroita Suomen Löytötavarapalvelun kautta. Heidän tulee olla yhteydessä suoraan siihen paikkaan, josta he ovat kadottaneet omaisuutensa.