Rasismi heikentää Suomen mainetta ulkomailla, sanovat pk-yrittäjät


Suomen yrittäjien tekemän kyselyn mukaan kesän rasismikeskustelu on vaikuttanut kielteisesti Suomen maineeseen ulkomailla. Puolet vastanneista pk-yrittäjistä arvioi, että keskustelu on vähentänyt Suomen houkuttelevuutta vienti- ja matkailumaana. Vain 12 prosenttia yrittäjistä uskoo, että keskustelu on lisännyt Suomen kiinnostavuutta.

Yrittäjät pitävät rasismia vakavana yhteiskunnallisena ongelmana, mutta eivät halua rajoittaa sananvapautta tai mielipiteenvapautta. He toivovat, että keskustelu olisi asiallista ja rakentavaa, eikä lietsoisi vihaa tai pelkoa. Yrittäjät korostavat myös monikulttuurisuuden etuja ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Yrittäjien mielestä hallituksen pitäisi tehdä enemmän Suomen maineen parantamiseksi ja tukea yrittäjiä kansainvälistymisessä. He kaipaavat myös lisää tietoa siitä, miten he voivat edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä omassa yrityksessään.


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *