Palkallinen loma: mitä sinun pitää tietää ja miten saat sen?


Palkallinen loma: kuka saa ja kuinka paljon? 🌞

Palkallinen loma on monelle työntekijälle kesän kohokohta, mutta kaikilla ei ole siihen yhtäläistä oikeutta. Loman pituus ja ajankohta riippuvat muun muassa työehtosopimuksesta, työsuhteen kestosta ja työnantajan päätöksestä. Opiskelijat jäävät usein ilman palkallista lomaa, mikä on herättänyt kritiikkiä ja keskustelua. Mitä sinun tulisi tietää palkallisesta lomasta? Tässä artikkelissa kerromme sinulle tärkeimmät faktat ja vinkit aiheesta.

Loman kertyminen ja ansainta 📆

Loman kertyminen perustuu vuosilomalakiin, joka takaa vähintään 20 lomapäivää vuodessa. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomapäiviä on 24 eli neljä viikkoa. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä lomista, jotka voivat olla jopa kuusi viikkoa tai enemmän. Lomaa kertyy yleensä jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana työntekijä on ollut töissä vähintään 14 päivänä tai 35 tuntia. Loman ansainta voi vaihdella eri aloilla ja sektoreilla, joten kannattaa tarkistaa oman alasi säännöt.

Loman ajankohta ja pituus 🗓️

Työnantaja päättää loman ajankohdasta kuultuaan työntekijöiden mielipiteet. Lomasta neljä viikkoa eli 24 arkipäivää (kesäloma) on sijoitettava lomakaudelle, joka on 2.5.–30.9. Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Lomaa voi myös siirtää tai jakaa eri osiin tietyin edellytyksin. Lomaa kuluu viikossa kuusi päivää eli myös lauantai on lomapäivä, paitsi jos työehtosopimuksessa on toisin sovittu.

Lomapalkka ja -korvaus 💰

Lomapalkka on yleensä saman suuruinen kuin kuukausipalkka, mutta sen laskentatapa voi vaihdella esimerkiksi tunti- tai provisiopalkkaisilla. Jos työsuhde päättyy ennen kuin työntekijä on pitänyt kaikki ansaitut lomapäivät, maksetaan hänelle lomakorvaus. Toisiaan seuraavia määräaikaisuuksia tekevälle työntekijälle ei makseta lomakorvauksia jokaisen työsuhteen päätyttyä, vaan hänelle pitää antaa palkallinen loma. Lomaraha on työehtosopimuksessa sovittu etu, joka on yleensä noin puolet lomapalkasta.

Opiskelijoiden palkallinen loma 🎓

Opiskelijat eivät saa palkallista lomaa samalla tavalla kuin työntekijät, vaan heidän toimeentulonsa perustuu opintotukeen ja opintolainaan sekä mahdollisiin kesätöihin tai muihin tuloihin. Opintotuki on kuitenkin sidottu opintojen edistymiseen, eikä sitä voi saada loma-aikana. Opiskelijat, jotka eivät saa kesätöitä, voivat hakea toimeentulotukea, mutta sen saaminen edellyttää opintolainan nostamista. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on vaatinut, että opiskelijat saisivat perustuloa, joka mahdollistaisi myös loma-ajan toimeentulon.

Lähteet ja linkit 🔗

Tämä artikkeli perustuu seuraaviin lähteisiin ja linkkeihin:

Toivottavasti tämä artikkeli oli sinulle hyödyllinen ja kiinnostava. Jos haluat tietää lisää palkallisesta lomasta tai muista työelämän aiheista, voit jatkaa lukemista web-sivuillamme tai tilata uutiskirjeemme. Muista myös jakaa artikkeli ystävillesi ja seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Kiitos, että luit! 😊