Koronapandemia lisäsi hoitajien alanvaihtosuunnitelmia – Tutkimus paljastaa huolestuttavia tuloksia


Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimus osoitti, että 16 prosenttia sairaanhoitajista harkitsi alanvaihtoa koronapandemian aikana, kun sitä ennen vastaavia ajatuksia oli vain kahdella prosentilla hoitajista. Tutkimus julkaistiin BMC Health Services Research -lehdessä1.

Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat kokivat työnsä kuormittavaksi ja stressaavaksi, ja heidän resilienssinsä eli kykynsä selviytyä vaikeista tilanteista oli heikompi kuin ennen pandemiaa. Resilienssi oli korkeampi avohoidossa ja poliklinikoilla työskentelevillä hoitajista kuin akuuteilla vuodeosastoilla tai tehohoidossa työskentelevillä.

Sairaanhoitajat arvioivat työtyytyväisyytensä välttäväksi ja palkkansa liian pieneksi työn vaatimuksiin nähden. He myös kertoivat, että heidän työyksiköissään ei ollut yleensä tarpeeksi työntekijöitä. Vanhemmat hoitajat olivat nuorempia tyytyväisempiä työhönsä ja suunnittelivat harvemmin alanvaihtoa.

Tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia, sillä sairaanhoitajien työhyvinvointi vaikuttaa potilaiden hoidon laatuun ja turvallisuuteen. Tutkijat suosittelevat, että sairaanhoitajien työn vaatimuksia ja resursseja tulisi tasapainottaa paremmin, ja että heille tulisi tarjota tukea ja koulutusta resilienssin vahvistamiseksi.


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *