Kehitysyhteistyö: Näin Suomi auttaa maailmaa ja mitä sinä voit tehdä – Lue tästä kaikki, mitä sinun pitää tietää!


Kehitysyhteistyö on tärkeää, mutta miten sitä tehdään oikein? 🌍

Kehitysyhteistyö on yksi tapa edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta maailmassa. Suomi on sitoutunut tukemaan kehitysmaita taloudellisesti, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, mutta miten kehitysyhteistyötä tehdään käytännössä? Mitä tuloksia sillä saavutetaan? Ja mitä mieltä suomalaiset ovat kehitysyhteistyöstä?

Kuinka paljon Suomi käyttää rahaa kehitysyhteistyöhön? 💰

Vuonna 2023 Suomen valtion budjetissa on varattu kehitysyhteistyöhön yhteensä 1 117 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 0,42 prosenttia Suomen bruttokansantulosta eli kansantalouden kokonaistuotosta. Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyön osuuden 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta YK:n ja EU:n asettamien tavoitteiden mukaisesti, mutta tähän ei ole vielä päästy. Viimeksi Suomi saavutti 0,7 prosentin tason vuonna 1991, kun talouslama laski bruttokansantuloa.

Kehitysyhteistyön määrärahat jakautuvat kahteen osaan: ulkoministeriön hallinnoimaan varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja muuhun kehitysyhteistyöhön. Ulkoministeriön hallinnoimalla osuudella eli 710 miljoonalla eurolla tehdään esimerkiksi kahdenvälistä yhteistyötä Suomen ja kumppanimaan välillä, tuetaan YK:n, kehityspankkien ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä sekä annetaan humanitaarista apua eli hätäavustusta kriisitilanteissa. Muuhun kehitysyhteistyöhön tilastoidaan pakolaisten vastaanottokuluja, EU:n talousarvion osuus kehitysyhteistyöstä sekä muita eri hallinnonalojen maksuja, jotka lasketaan kehitysavuksi.

Ulkoministeriö seuraa tarkasti, mihin, miten ja milloin Suomen kehitysyhteistyövaroja käytetään. Voit tutustua maksatusten yksityiskohtiin OpenAid.fi-verkkosivustolla, joka näyttää reaaliaikaisesti kaikki ulkoministeriön hallinnoimat kehitysyhteistyöhankkeet ja niiden rahoituksen.

Mitä tuloksia kehitysyhteistyöllä saadaan aikaan? 🌱

Kehitysyhteistyön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä eli sellaista taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kehitystä, joka turvaa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. Kehitysyhteistyöllä pyritään myös vahvistamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa, hyvää hallintoa ja rauhaa sekä ehkäisemään konflikteja ja pakolaisuutta. Kehitysyhteistyö tukee myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita sekä edistää suomalaisen osaamisen ja yritysten vientimahdollisuuksia.

Kehitysyhteistyön tuloksia mitataan eri tavoin riippuen siitä, millä tasolla niitä tarkastellaan. Yleisellä tasolla voidaan käyttää esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita eli Agenda 2030 -ohjelmaa, joka sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta maailmanlaajuisen kehityksen edistämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomi on sitoutunut toteuttamaan näitä tavoitteita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kehitysyhteistyö on yksi väline niiden saavuttamiseksi.

Yksittäisten hankkeiden tai ohjelmien tasolla tuloksia arvioidaan erilaisten indikaattorien avulla, jotka mittaavat esimerkiksi hankkeen vaikutusta kohderyhmän elämänlaatuun, osallistumismahdollisuuksiin tai ympäristöön. Tulosten arviointiin käytetään erilaisia menetelmiä, kuten kyselyitä, haastatteluja, tilastoja ja vertailuryhmiä. Ulkoministeriö julkaisee vuosittain raportin kehitysyhteistyön tuloksista, jossa esitellään esimerkkejä eri aloilta ja maista.

Mitä mieltä suomalaiset ovat kehitysyhteistyöstä? 🤔

Ulkoministeriö teettää säännöllisesti mielipidemittauksia suomalaisten asenteista ja odotuksista kehitysyhteistyötä kohtaan. Viimeisin mittaus tehtiin lokakuussa 2021 Taloustutkimuksen toimesta. Sen mukaan 68 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Noin neljännes sanoo suhtautumisensa kuitenkin muuttuneen kielteisemmäksi viime aikoina.

Paras perustelu kehitysyhteistyölle suomalaisten mielestä on, että sen avulla Suomi voi vaikuttaa maailman vakauteen, muun muassa ehkäisemällä konflikteja ja pakolaisuutta. Suomalaiset kannattavat erityisesti naisten ja tyttöjen aseman edistämistä kehitysyhteistyöllä. Suurin osa eli 64 prosenttia suomalaisista pitää sitä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta.

Mielipidemittauksen mukaan suomalaiset ovat myös kiinnostuneita seuraamaan kehitysyhteistyön uutisia ja tapahtumia. Yle on yksi tärkeimmistä tiedonlähteistä aiheesta. Esimerkiksi Ylen uutisissa kerrottiin hiljattain, että Suomi on joutunut keskelle YK-skandaalia liittyen ministeri Ville Skinnarin tekemään päätökseen tukea 20 miljoonalla eurolla YK:n uutta toimistoa, jonka suunnitelmat olivat epäselvät. Ylen mukaan toimisto on ollut osa YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin vaalikampanjaa, ja Suomen tuki on herättänyt kritiikkiä muissa Pohjoismaissa ja EU:ssa.

Miten voit osallistua kehitysyhteistyöhön? 🙋‍♂️

Kehitysyhteistyö ei ole vain valtion tai viranomaisten asia. Jokainen meistä voi osallistua kehitysyhteistyöhön eri tavoin. Tässä muutamia vinkkejä, miten voit olla mukana edistämässä globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä:

  • Opiskele ja ota selvää kehityskysymyksistä. Voit esimerkiksi lukea uutisia, kirjoja ja raportteja, katsoa dokumentteja ja videoita, osallistua kursseille ja tapahtumiin tai seurata some-kanavia aiheesta.
  • Tue kehitysyhteistyötä rahallisesti. Voit lahjoittaa rahaa suoraan kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille tai osallistua erilaisiin keräyksiin ja kampanjoihin. Voit myös tukea reilun kaupan tuotteita, jotka edistävät kestävää tuotantoa ja kauppaa.
  • Osallistu vapaaehtoistoimintaan. Voit liittyä johonkin kehitysyhteistyötä tekevään järjestöön tai ryhmään ja osallistua sen toimintaan. Voit myös lähteä vapaaehtoiseksi ulkomaille, jos sinulla on sopivaa osaamista ja motivaatiota.
  • Vaikuta päättäjiin ja yhteiskuntaan. Voit allekirjoittaa vetoomuksia, lähettää viestejä tai kirjeitä päättäjille, osallistua mielenosoituksiin tai tempauksiin tai kirjoittaa mielipidekirjoituksia lehtiin tai someen. Voit myös äänestää sellaisia ehdokkaita ja puolueita, jotka pitävät kehitysyhteistyötä tärkeänä.

Kehitysyhteistyö on yhteinen asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Toivottavasti tämä artikkeli on antanut sinulle uutta tietoa ja innostusta aiheesta. Jos haluat tietää lisää, voit tutustua ulkoministeriön verkkosivuihin https://um.fi/kehityspolitiikka-ja-kehitysyhteistyo, josta löydät lisää tilastoja, raportteja, uutisia ja tapahtumia kehitysyhteistyöstä.

Kiitos, että luit artikkelimme! Mitä mieltä sinä olet kehitysyhteistyöstä? Jaa ajatuksesi kommenttikenttään tai somessa hashtagilla #kehitysyhteistyö. Muista myös tilata uutiskirjeemme, niin saat lisää kiinnostavia artikkeleita suoraan sähköpostiisi. 👍