Jätehuoltorekisteri: Mitä se on ja miksi se on tärkeä?


Jätehuoltorekisteri: Mitä se on ja miksi se on tärkeä?

Jätehuoltorekisteri on jätelain mukainen rekisteri, johon merkitään jätteiden ammattimaiset kuljettajat ja välittäjät. Rekisteriin hyväksyminen edellyttää hakemusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Rekisteriin hyväksymisen tarkoituksena on varmistaa, että jätteiden kuljetus ja välitys tapahtuu lainsäädännön ja ammattitaidon mukaisesti sekä ilman vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jos harjoitat jätteiden ammattimaista kuljettamista tai välitystä, sinun on tehtävä hakemus jätehuoltorekisteriin ennen toiminnan aloittamista tai sen oleellista muutosta. Hakemuslomakkeen ja ohjeet löydät suomi.fi-palvelusta. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon. Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin noin kuukausi.

Mitä hyötyä jätehuoltorekisteristä on?

Jätehuoltorekisterillä on useita hyötyjä niin jätteen tuottajille, kuljettajille, välittäjille kuin viranomaisillekin. Jätehuoltorekisteri:

  • parantaa jätteenkuljetuksen laatua ja luotettavuutta
  • vähentää jätteenkuljetuksen kilpailuhäiriöitä ja harmaata taloutta
  • edistää jätteen kierrätystä ja vähentämistä
  • tukee jätteenkuljetuksen valvontaa ja tiedonkeruuta
  • tuo esiin jätteenkuljetuksen vastuulliset toimijat

Jos olet jätteen tuottaja, voit tarkistaa jätehuoltorekisteristä, että valitsemasi kuljettaja tai välittäjä on rekisteröitynyt. Näin varmistat, että jätteesi päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn ja että noudatat omia velvoitteitasi jätelain mukaan.

Mitä muita velvoitteita jätehuoltorekisteriin kuuluu?

Jos olet jätehuoltorekisterissä, sinun on pidettävä kirjanpitoa kuljettamistasi tai välittämistäsi jätteistä. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi muun muassa jätteen määrä, laatu, päivämäärät sekä tiedot luovuttajasta, kuljettajasta ja vastaanottajasta. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Lisäksi sinun on laadittava siirtoasiakirja jokaisesta jätteen kuljetuksesta tai välityksestä. Siirtoasiakirja on allekirjoitettava sekä jätteen luovuttajan että vastaanottajan toimesta. Siirtoasiakirja on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Jos kuljetat tai välität vaarallista jätettä, sinun on myös ilmoitettava siitä ELY-keskukselle vuosittain. Ilmoitus on tehtävä viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Mitä tapahtuu, jos en hae jätehuoltorekisteriin?

Jos harjoitat jätteiden ammattimaista kuljettamista tai välitystä ilman jätehuoltorekisteriin hyväksymistä, rikot jätelakia. Tämä voi johtaa sakkoihin tai toiminnan keskeyttämiseen. Lisäksi voit menettää asiakkaitasi ja maineesi, jos et pysty osoittamaan toimintasi laillisuutta ja luotettavuutta.

Jos olet epävarma, tarvitsetko jätehuoltorekisteriin hyväksymistä, ota yhteyttä ELY-keskukseen. He neuvovat sinua mielellään jätehuoltorekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään jätehuoltorekisterin merkityksen ja velvoitteet. Jos haluat tietää lisää jäteasioista, voit tutustua esimerkiksi INFRA ry:n tai Savonlinnan kaupungin sivuihin. Kiitos, että luit artikkelini! 😊


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *