Hallitusohjelma maahanmuutto: Uusi hallitus kiristää rajusti maahanmuuttoa – nämä ovat seitsemän kovaa kohtaa


Maahanmuuttoon ja oleskelupiin lukuisia tiukennuksia – kokosimme uuden hallitusohjelman seitsemän keskeistä kohtaa

Uusi hallitusohjelma sisältää useita kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. Hallituksen tavoitteena on, että apu kohdistetaan kaikkein hädänalaisimmille ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö estetään. 🚫

Tässä ovat hallitusohjelman seitsemän tärkeintä maahanmuuttoa koskevaa kirjausta:

  • Kansalaisuuskoe: Suomen kansalaisuuden saamiseksi on jatkossa suoritettava kansalaisuuskoe, joka testaa hakijan tietoja Suomen yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista. Koe on suoritettava suomen tai ruotsin kielellä. 📝
  • Tuloraja: Työperusteisen oleskeluluvan saamiseksi on jatkossa oltava vähintään 1 600 euron kuukausitulo. Tämä koskee myös EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, jotka haluavat jäädä Suomeen valmistumisensa jälkeen. 💰
  • Kolmen kuukauden sääntö: Jos työ- tai opiskeluperusteinen oleskelulupa päättyy, henkilön on poistuttava Suomesta kolmen kuukauden kuluessa, ellei hän löydä uutta työ- tai opiskelupaikkaa. Tämä koskee myös perheenjäseniä. ⏰
  • Sosiaaliturva: Maahanmuuttajien sosiaaliturva eriytetään pysyvästi Suomessa oleskelevien sosiaaliturvasta. Maahanmuuttajille maksetaan alennettua perusturvaa, joka on sidottu kotoutumissuunnitelman noudattamiseen. 📉
  • Perheenyhdistäminen: Perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat. Perheenyhdistämisen saamiseksi on oltava riittävät tulot ja asunto sekä osallistuttava kotoutumiskoulutukseen. Perheenyhdistämistä ei myönnetä, jos avioliitto on solmittu alle 18-vuotiaana tai jos perheessä harjoitetaan moniavioisuutta. 👪
  • Maastapoistaminen: Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maastapoistamista tehostetaan. Palautuskeskusten määrää lisätään ja palautuslentoja järjestetään useammin. Maastapoistamisen esteitä poistetaan lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista. ✈️
  • Kansainvälinen yhteistyö: Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseen ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n ulkorajojen valvontaa vahvistetaan ja siirtolaisuuden syitä torjutaan lähtömaissa. Suomi tukee myös YK:n pakolaissopimusta ja globaalia siirtolaisuussopimusta. 🌍

Nämä kirjaukset ovat herättäneet paljon keskustelua ja kritiikkiä niin poliittisilta vastustajilta, kansalaisjärjestöiltä, elinkeinoelämältä kuin maahanmuuttajilta itseltäänkin. Monet ovat huolissaan siitä, miten kiristykset vaikuttavat Suomen houkuttelevuuteen, monikulttuurisuuteen ja ihmisoikeuksiin. 😟

Toisaalta hallitusohjelman maahanmuuttolinja on saanut myös kannatusta niiltä, jotka pitävät sitä vastuullisena, oikeudenmukaisena ja turvallisena. Erityisesti perussuomalaiset ovat iloinneet siitä, että heidän vaatimuksiaan on otettu huomioon hallitusneuvotteluissa. 😊

Mitä sinä ajattelet hallitusohjelman maahanmuuttopolitiikasta? Onko se liian tiukka vai sopivan kova? Kerro mielipiteesi kommenttikentässä! 💬


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *