Eurooppa energiakriisi: Näin Venäjä kiristää kaasuhanalla ja mitä se tarkoittaa sinulle


Miksi Eurooppa on energiakriisissä ja mitä se tarkoittaa meille?

Eurooppaa on koetellut ennennäkemätön energiakriisi, joka on nostanut sähkön ja kaasun hintoja pilviin ja uhannut talouden elpymistä koronapandemian jälkeen. Energiakriisin taustalla on useita syitä, mutta yksi niistä on Venäjän aggressiivinen toiminta Ukrainassa.

Venäjä on vähentänyt maakaasun vientiään Eurooppaan, mikä on kiristänyt kaasumarkkinoita ja nostanut kaasun tukkuhintaa yli 600 prosenttia viime vuodesta. Venäjän tavoitteena on painostaa Eurooppaa hyväksymään kiistanalainen Nord Stream 2 -kaasuputki, joka kuljettaisi kaasua suoraan Saksan rannikolle ohittaen Ukrainan.

Nord Stream 2 -putki on herättänyt vastustusta monissa EU-maissa, jotka pelkäävät sen lisäävän Venäjän vaikutusvaltaa ja heikentävän Ukrainan turvallisuutta ja taloutta. EU ja länsimaat ovat asettaneet Venäjälle pakotteita sen hyökkäyksen vuoksi Ukrainaan, jossa sota on vaatinut yli 14 000 ihmisen hengen.

Mitä Euroopan maat ovat tehneet energiakriisin ratkaisemiseksi?

Euroopan maat ovat joutuneet tekemään erilaisia tukitoimia energian hintojen nousun hillitsemiseksi ja energiansaannin turvaamiseksi. Brysseliläisen ajatushautomo Bruegelin mukaan EU-maat ovat kaikkinensa tehneet yli 600 miljardin euron edestä tukitoimia syyskuun 2021 ja marraskuun 2022 välillä.

Tukitoimet ovat vaihdelleet maittain, mutta niitä ovat olleet esimerkiksi verohelpotukset, suorat tuet pienituloisille kotitalouksille, energiayhtiöiden voittojen leikkaukset ja hätälainat maksuvaikeuksiin joutuneille toimijoille. Suomessa on päätetty uudesta sähkötuesta, jonka arvioidaan tekevän enintään 400 miljoonan euron loven valtion talouteen.

Lisäksi EU-maat ovat pyrkineet lisäämään yhteistyötään energiamarkkinoilla ja vähentämään riippuvuuttaan Venäjän kaasusta. EU-maat ovat esimerkiksi sopineet kaasun solidaarisesta jakamisesta kriisitilanteissa, kehottaneet Norjaa kasvattamaan kaasutuotantoaan ja harkinneet yhteisiä kaasuostoja Venäjältä.

Mitä energiakriisi merkitsee meille kuluttajille ja taloudelle?

Energiakriisi merkitsee meille kuluttajille sitä, että sähkön ja lämmityksen laskut ovat nousseet huomattavasti viime vuodesta. Esimerkiksi Saksassa kaasuyhtiöt ovat ilmoittaneet keskimäärin 12,6 prosentin hinnankorotuksista syyskuussa ja lokakuussa. Suomessa sähkön hinta oli vuonna 2022 ennätyskallista, mutta EU-maista se oli silti halvimmasta päästä.

Energiakriisi merkitsee meille taloudelle sitä, että Euroopan talouskasvu hidastuu ja inflaatio kiihtyy. Korkeat energian hinnat heikentävät yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa. Suomen Pankin toimistopäällikkö Markku Lehmus arvioi, että energiakriisin vaikutus näkyy ennen kaikkea vuoden 2023 talouskasvuluvussa. Euroalueen talouskasvuennusteita on korjattu viime aikoina rutkasti alaspäin.

Energiakriisi on myös haaste EU:n vihreälle siirtymälle, joka tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Energiakriisi voi kuitenkin lisätä poliittista vastustusta vihreitä uudistuksia kohtaan, jos ne koetaan liian kalliiksi tai epärealistisiksi.

Mitä voimme tehdä energiakriisin ehkäisemiseksi tulevaisuudessa?

Energiakriisi on osoittanut, että Eurooppa ei voi olla riippuvainen yhdestä energiantoimittajasta, joka voi käyttää energiaa poliittisena aseena. Siksi Euroopan on monipuolistettava energialähteitään ja -reittejään ja vahvistettava sisäisiä energiamarkkinoitaan. Euroopan on myös nopeutettava vihreää siirtymää ja panostettava uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

Me kuluttajat voimme myös tehdä osamme energiakriisin ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Voimme esimerkiksi valita vihreän sähkösopimuksen, joka perustuu uusiutuvan energian tuotantoon. Voimme myös säästää energiaa kotona ja työpaikalla sammuttamalla turhat valot ja laitteet, käyttämällä lämpöpumppuja tai ilmalämpötilaa, eristämällä ikkunat ja ovet sekä vaihtamalla led-lamppuihin. Voimme myös suosia julkista liikennettä, pyöräilyä tai kävelyä auton sijaan.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja artikkelista, voit kirjoittaa ne minulle chatissa. Olen mielelläni avuksi ja kuulen mielipiteesi. 😊