Zaporižžja on tulilinjalla: Venäjä uhkaa Euroopan suurinta ydinvoimalaa ja Ukrainan itsenäisyyttä


Zaporižžja on Venäjän tykistötulessa – mitä siellä tapahtuu?

Zaporižžja on Ukrainan kaakkoisosassa sijaitseva alue, jolla sijaitsee myös Euroopan suurin ydinvoimala. Venäjä valtasi alueen maaliskuussa ja on sen jälkeen pitänyt sitä hallussaan. Nyt tilanne on kiristynyt äärimmilleen, sillä Venäjän tykistö on ampunut raskaasti Zaporižžjaa ja sen ydinvoimalaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi torstaina videon, jossa näkyy, kuinka ydinvoimalan turbiinihallissa on Venäjän asevoimien kuorma-autoja.

Miksi Venäjä haluaa Zaporižžjan? Mitä seurauksia sillä voi olla Ukrainalle ja Euroopalle? Miten kansainvälinen yhteisö reagoi tilanteeseen? Tässä artikkelissa vastaamme näihin kysymyksiin ja kerromme, mitä sinun pitää tietää Zaporižžjan kriisistä.

Miksi Venäjä haluaa Zaporižžjan?

Venäjän motiivit Zaporižžjan valtaamiseksi ovat sekä poliittisia että taloudellisia. Poliittisesti Venäjä haluaa heikentää Ukrainan valtiollista eheyttä ja luoda epävakautta sen rajalla. Venäjä ei ole tunnustanut Ukrainan itsenäisyyttä vuoden 1991 jälkeen, vaan pitää sitä osana omaa vaikutuspiiriään. Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, että Ukraina ei ole oikea maa, vaan osa Venäjän historiaa ja kulttuuria.

Taloudellisesti Venäjä haluaa saada haltuunsa Zaporižžjan ydinvoimalan, joka tuottaa noin puolet Ukrainan sähköstä ja viidesosan Euroopan sähköstä. Ydinvoimala on myös tärkeä osa Ukrainan energiaturvallisuutta, sillä se vähentää riippuvuutta Venäjän kaasusta ja öljystä. Venälle ydinvoimala on arvokas resurssi, jolla se voi kiristää Ukrainaa ja Eurooppaa energian hinnalla ja saatavuudella.

Mitä seurauksia Zaporižžjan valtaamisella voi olla?

Zaporižžjan valtaamisella voi olla vakavia seurauksia niin Ukrainalle kuin Euroopallekin. Ukrainalle se merkitsee suurta menetystä niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Taloudellisesti Ukraina menettää merkittävän osan sähköntuotannostaan ja joutuu etsimään vaihtoehtoisia energialähteitä. Poliittisesti Ukraina menettää alueellista koskemattomuuttaan ja uskottavuuttaan kansainvälisen yhteisön silmissä.

Euroopalle Zaporižžjan valtaaminen merkitsee energiakriisiä ja turvallisuusuhkaa. Energiakriisi syntyy siitä, että Eurooppa menettää osan sähköntuotannostaan ja joutuu maksamaan enemmän Venäjän kaasusta ja öljystä. Turvallisuusuhka syntyy siitä, että Venäjän aggressio osoittaa sen haluttomuuden noudattaa kansainvälistä oikeutta ja kunnioittaa naapurimaidensa suvereniteettia.

Miten kansainvälinen yhteisö reagoi tilanteeseen?

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Venäjän toimet Zaporižžjassa ja vaatinut sen vetäytymistä alueelta. YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontunut useita kertoja käsittelemään kriisiä ja asettanut Venäjälle talouspakotteita. EU ja Nato ovat ilmaisseet tukensa Ukrainalle ja lähettäneet sille sotilaallista ja humanitaarista apua. Myös Yhdysvallat, Turkki, Ranska, Saksa ja muut maat ovat tuoneet esiin huolensa Zaporižžjan tilanteesta ja tarjonneet apuaan Ukrainalle.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on lähettänyt tarkkailijoita Zaporižžjan ydinvoimalalle selvittämään sen kuntoa ja turvallisuutta. IAEA:n mukaan voimala on toistaiseksi toiminut normaalisti, mutta sen alueella on havaittu henkilömiinoja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa työntekijöille ja tarkkailijoille. IAEA on kehottanut Venäjää poistamaan miinat ja varmistamaan voimalan turvallisuuden.

Mitä sinun pitää tietää Zaporižžjan kriisistä?

Zaporižžjan kriisi on osa laajempaa Ukrainan sotaa, joka alkoi vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja tuki separatisteja Itä-Ukrainassa. Sota on vaatinut yli 14\u202F000 ihmisen hengen ja pakottanut yli miljoona ihmistä jättämään kotinsa. Sota on myös aiheuttanut suurta taloudellista ja humanitaarista kärsimystä Ukrainalle ja sen asukkaille.

Zaporižžjan kriisi osoittaa, että Venäjä ei ole luopunut pyrkimyksistään laajentaa vaikutusvaltaansa Ukrainassa ja Euroopassa. Venäjä käyttää hyväkseen Ukrainan heikkoa tilannetta ja yrittää saada haltuunsa sen strategisia resursseja. Venäjän toimet ovat uhka niin Ukrainan kuin Euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle.

Zaporižžjan kriisi vaatii kansainvälisen yhteisön yhtenäistä ja päättäväistä toimintaa. Kansainvälinen yhteisö ei voi sallia Venäjän rikkoa kansainvälistä oikeutta ja loukata Ukrainan suvereniteettia. Kansainvälinen yhteisö on velvollinen tukemaan Ukrainaa sen puolustaessa itsenäisyyttään ja demokratiaansa. Kansainvälinen yhteisö on myös vastuussa Zaporižžjan ydinvoimalan turvallisuudesta ja sen mahdollisten vaikutusten ehkäisemisestä.

👉 Zaporižžjan kriisi on vakava tilanne, joka koskettaa meitä kaikkia. Siksi meidän on oltava tietoisia siitä, mitä siellä tapahtuu, miksi se tapahtuu, ja miten voimme auttaa. 👈