Rakennusyhtiö konkurssi – näin se vaikuttaa sinun asuntokauppaasi ja sijoituksiisi


Rakennusyhtiöt konkurssikriisissä – mitä tapahtui ja mitä seuraa?

Rakennusala on ollut viime aikoina otsikoissa useiden konkurssien takia. Monet keskisuuret ja pienet rakennusyhtiöt ovat ajautuneet maksuvaikeuksiin ja joutuneet hakemaan konkurssia tai saneerausta. Miksi näin on käynyt ja mitä se merkitsee alalle ja sijoittajille?

Kovat kilpailuolosuhteet ja virheinvestoinnit koituvat kohtaloksi

Yksi syy rakennusyhtiöiden konkurssiaaltoon on kova kilpailu alalla. Rakennusprojektit ovat usein suuria ja monimutkaisia, ja niissä on paljon riskejä. Rakennusyhtiöt joutuvat kilpailemaan hinnoilla, laadulla ja aikatauluilla, mikä voi johtaa alihinnoitteluun, ylikapasiteettiin ja kannattavuuden heikkenemiseen.

Toinen syy on virheinvestoinnit, jotka ovat syöneet rakennusyhtiöiden pääomaa ja maksuvalmiutta. Esimerkiksi Lapis Rakennus Oy, joka meni konkurssiin vuonna 2018, oli sijoittanut miljoonia euroja Helsingin ydinkeskustan asuntokohteeseen, jonka kauppahintaa ei oltu maksettu kokonaan. Kun rahoitusmarkkinat kiristyivät, yhtiö ei saanut lisää lainaa eikä pystynyt maksamaan velkojaan.

Konkurssit vaikuttavat laajasti alaan ja sijoittajiin

Rakennusyhtiöiden konkurssit eivät ole vain yksittäisten yritysten ongelmia, vaan ne vaikuttavat laajasti koko alaan ja sen sidosryhmiin. Konkurssit aiheuttavat vahinkoja muun muassa työntekijöille, alihankkijoille, tilaajille, rahoittajille ja veronmaksajille.

Esimerkiksi R4 Korjausurakointi, joka haki konkurssia kesäkuussa 2023, oli mukana useissa korjausrakentamisen hankkeissa eri puolilla Suomea. Konkurssi keskeytti työt ja aiheutti epävarmuutta sekä asukkaille että taloyhtiöille.

Konkurssit ovat myös isku sijoittajille, jotka ovat lainanneet rahaa rakennusyhtiöille tai ostaneet niiden osakkeita tai joukkovelkakirjoja. Monet sijoittajat ovat menettäneet suuria summia rahaa tai joutuneet oikeuteen vaatimaan korvauksia. Esimerkiksi Kymiring oy, joka haki konkurssia huhtikuussa 2023, oli saanut valtiolta ja kunnalta yli 10 miljoonaa euroa tukea moottoriradan rakentamiseen Iittiin.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Rakennusalan tulevaisuus on epävarma. Toisaalta rakentamisen kysyntä on edelleen suurta, sillä Suomessa on tarvetta uusille asunnoille, toimitiloille ja infrastruktuurille. Toisaalta rakentamisen kustannukset ovat nousseet, ja koronapandemia on aiheuttanut häiriöitä materiaalien saatavuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen.

Rakennusyhtiöiden on sopeuduttava muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja parannettava kilpailukykyään. Ne tarvitsevat myös vahvaa pääomarakennetta, hyvää riskienhallintaa ja läpinäkyvää viestintää. Sijoittajien on puolestaan oltava tarkkana ja tehtävä huolellista taustatutkimusta ennen rahoituspäätöksiä.

Rakennusala on haastava, mutta myös mahdollisuuksia täynnä oleva toimiala. Se on tärkeä osa Suomen taloutta ja hyvinvointia. Toivotaan, että konkurssit eivät varjosta alaa liikaa, vaan että alalle syntyy uutta elinvoimaa ja innovaatioita. 🙌