Metsäteollisuus on kriisissä – näin se vaikuttaa sinun elämääsi ja tulevaisuuteesi


Metsä Groupin tulos heikkenee – mitä se tarkoittaa metsänomistajille ja kuluttajille?

Metsä Group on yksi Suomen suurimmista metsäteollisuusyrityksistä, joka tuottaa muun muassa sellua, kartonkia, paperia, sahatavaraa ja puutuotteita. Yritys on myös merkittävä metsänomistaja ja puunostaja, joka työllistää noin 9 000 ihmistä Suomessa ja ulkomailla.

Metsä Group julkaisi heinäkuun lopussa vuoden 2023 tammi–kesäkuun tuloksensa, joka oli odotetusti matalampi kuin alkuvuoden huippulukemat. Yrityksen vertailukelpoinen liiketulos oli 380 miljoonaa euroa, kun se vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 276 miljoonaa euroa. Yritys arvioi, että sen tulos heikkenee edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Miksi Metsä Groupin tulos on laskussa? Mitkä ovat sen suurimmat haasteet ja mahdollisuudet? Ja miten tämä vaikuttaa metsänomistajiin ja kuluttajiin? Tässä artikkelissa käymme läpi näitä kysymyksiä ja kerromme, mitä voit odottaa metsäteollisuudelta lähitulevaisuudessa.

Metsäteollisuuden suhdannevaihtelut vaikuttavat tulokseen

Metsäteollisuus on syklisesti vaihteleva toimiala, joka on riippuvainen maailmantalouden tilanteesta, kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä raaka-aineiden ja energian hinnoista. Metsä Groupin tärkeimmät tuotteet ovat pitkäkuituinen sellu ja kartonki, jotka ovat molemmat alttiita markkinahintojen vaihteluille.

Alkuvuodesta 2023 Metsä Group hyötyi korkeista sellun ja kartongin hinnoista, jotka olivat nousseet edellisen vuoden lopulla. Sellun hinta oli erityisen korkea Kiinan markkinoilla, jossa kysyntää lisäsivät muun muassa koronapandemian aiheuttamat pakkausmateriaalien tarpeet sekä ympäristösääntelyn kiristyminen. Kartongin kysyntää puolestaan vauhdittivat verkkokaupan kasvu ja kuluttajien kiinnostus kestäviin pakkauksiin.

Vuoden toisella neljänneksellä tilanne kuitenkin muuttui. Sellun hinta kääntyi laskuun erityisesti Euroopassa, jossa tarjonta ylitti kysynnän. Kartongin kysyntää vähensivät kuluttajatuotteiden kysynnän lasku ja varastojen sopeuttamistoimet arvoketjussa. Metsä Group joutui sopeuttamaan tuotantoaan alentuneeseen kysyntään sekä sellussa että kartongissa.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kommentoi tulosta seuraavasti: ”Metsä Groupin erinomaiseen tulokseen päätyneen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toisen neljänneksen tulos oli odotetusti matalampi. Kvartaalin tulosta voidaan luonnehtia sanalla heikko. Konsernin suurimmat liiketoiminta-alueet kartonki ja sellu ovat heikossa suhdanteessa.”

Metsä Group panostaa uudistumiseen ja kestävyyteen

Metsä Group ei kuitenkaan jää tuleen makaamaan, vaan pyrkii uudistumaan ja kehittämään kilpailukykyään pitkällä aikavälillä. Yritys on investoinut viime vuosina merkittävästi uuteen teknologiaan, tuotekehitykseen ja kapasiteetin kasvattamiseen. Esimerkiksi Metsä Fibren Rauman saha, joka vihittiin käyttöön lokakuussa 2022, on maailman modernein saha, joka tuottaa korkealaatuista sahatavaraa ja biotuotteita. Metsä Boardin Husumin sellutehtaan uusi soodakattila ja turbiini puolestaan parantavat tehtaan energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Metsä Group on myös edelläkävijä kestävän metsätalouden ja biotalouden alalla. Yritys käyttää raaka-aineenaan vain sertifioitua puuta, joka on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Yritys pyrkii minimoimaan ympäristövaikutuksensa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Yritys on myös sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yritys kehittää jatkuvasti uusia biotuotteita, jotka korvaavat fossiilisia materiaaleja ja tarjoavat lisäarvoa asiakkaille.

Metsä Groupin visio on olla ”biotalouden edelläkävijä”. Tämän vision toteuttamiseksi yritys tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa, kumppaneidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Yritys haluaa olla mukana luomassa tulevaisuuden ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja hyvinvointia.

Mitä tämä tarkoittaa metsänomistajille ja kuluttajille?

Metsänomistajille Metsä Group on tärkeä yhteistyökumppani, joka tarjoaa monipuolisia palveluja metsänhoitoon, puukauppaan ja metsätalouden kehittämiseen. Metsänomistajat voivat liittyä Metsäliitto Osuuskuntaan, joka omistaa Metsä Groupin. Osuuskunnan jäsenet saavat osuuskorkoa sijoittamalleen pääomalle sekä ylijäämän palautusta puunmyynnistään. Lisäksi he voivat hyödyntää osuuskunnan asiantuntemusta, verkostoja ja etuja.

Metsänomistajien kannattaa kuitenkin olla valmiita siihen, että puun hinta voi vaihdella markkinatilanteen mukaan. Metsänhoito on pitkän aikavälin sijoitus, joka vaatii suunnittelua, seurantaa ja sopeutumista. Metsänomistajien kannattaa myös huolehtia metsiensä monimuotoisuudesta ja terveydestä sekä noudattaa kestävän metsätalouden periaatteita.

Kuluttajille Metsä Group tarjoaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita, jotka ovat valmistettu uusiutuvasta puusta. Kuluttajat voivat valita esimerkiksi Metsä Boardin kartonkeja, jotka sopivat elintarvikkeiden, juomien ja kosmetiikan pakkauksiin. Tai he voivat käyttää Metsä Tissuen pehmopapereita, jotka ovat pehmeitä, im kukkia, jotka ovat valmistettu vastuullisesti hankitusta puusta. Tai he voivat rakentaa Metsä Woodin puutuotteilla, jotka ovat kevyitä, vahvoja ja kauniita.

Kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että Metsä Groupin tuotteet ovat turvallisia, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä. Yritys on saanut useita sertifikaatteja ja tunnustuksia tuotteidensa kestävyydestä ja innovatiivisuudesta. Esimerkiksi Metsä Boardin kartongit ovat saaneet EU:n ympäristömerkin ja Joutsenmerkin. Metsä Tissuen pehmopaperit ovat saaneet Allergia-, iho- ja astmaliiton Allergiatunnuksen. Metsä Woodin puutuotteet ovat saaneet PEFC- ja FSC-sertifikaatit.

Kuluttajien kannattaa kuitenkin olla tietoisia siitä, että metsäteollisuuden tuotteiden hinnat voivat nousta, jos raaka-aineiden ja energian hinnat nousevat. Metsäteollisuus on myös altis kilpailulle muilta toimialoilta, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia materiaaleja ja ratkaisuja. Kuluttajien kannattaa siis vertailla eri vaihtoehtoja ja valita ne, jotka vastaavat parhaiten heidän tarpeitaan ja arvojaan.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet Metsä Groupin tuloksen heikkenemistä ja sen syitä sekä seurauksia. Olemme myös kertoneet, miten Metsä Group pyrkii uudistumaan ja kehittämään kilpailukykyään sekä mitä tämä tarkoittaa metsänomistajille ja kuluttajille. Tärkeimmät kohdat ovat seuraavat:

  • Metsä Groupin tulos on laskussa, koska sellun ja kartongin hinnat ovat laskeneet markkinoiden ylitarjonnan vuoksi.
  • Metsä Group panostaa uudistumiseen ja kestävyyteen investoimalla uuteen teknologiaan, tuotekehitykseen ja kapasiteetin kasvattamiseen sekä kehittämällä uusia biotuotteita.
  • Metsänomistajille Metsä Group on tärkeä yhteistyökumppani, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja etuja, mutta myös haasteita puun hinnan vaihtelun vuoksi.
  • Kuluttajille Metsä Group tarjoaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita, jotka ovat valmistettu uusiutuvasta puusta, mutta myös kilpailua muilta toimialoilta.

Toivomme, että tämä artikkeli on antanut sinulle hyödyllistä tietoa metsäteollisuudesta ja sen tulevaisuudesta. Jos haluat lisätietoja tai kommentoida artikkelia, voit jättää viestin alla olevaan kommenttikenttään. Kiitos lukemisesta! 😊


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *