Maahanmuuttajien oleskeluluvat: näin uudet säännöt vaikuttavat sinuun ja perheeseesi!


Maahanmuuttajien oleskeluluvat: mitä sinun pitää tietää uusista säännöistä?

Hei! Oletko kiinnostunut maahanmuuttajien oleskeluluvista Suomessa ja Ruotsissa? Jos vastasit kyllä, olet tullut oikeaan paikkaan! 😊 Tässä blogikirjoituksessa kerron sinulle, mitä muutoksia on tapahtunut oleskelulupien myöntämisessä näissä maissa, ja mitä se tarkoittaa sinulle tai läheisillesi, jotka haluavat muuttaa tai jäädä näihin maihin.

Oleskelulupa on lupa, joka antaa sinulle oikeuden asua ja työskennellä tietyssä maassa tietyn ajan. Oleskelulupia on erilaisia riippuen siitä, mikä on syy muuttoosi. Yleensä oleskelulupia haetaan työn, perheen, opiskelun tai turvapaikan perusteella. Oleskelulupia voi hakea joko ennen muuttoa ulkomailta tai jo maassa ollessa.

Oleskelulupien myöntämisen ehdot ja kriteerit vaihtelevat eri maissa ja ne voivat muuttua ajan myötä. Siksi on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä vaatimuksia sinun pitää täyttää, jos haluat hakea oleskelulupaa tai sen jatkoa. Tässä blogikirjoituksessa keskityn Suomen ja Ruotsin tilanteeseen, jotka ovat molemmat suosittuja kohdemaita maahanmuuttajille.

Suomi: ennätysmäärä haki oleskelulupaa työn perusteella vuonna 2021

Vuonna 2021 Suomeen haki oleskelulupaa työn perusteella enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Työperusteisia oleskelulupia haettiin yhteensä 15 012 kappaletta, mikä on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2020. Työperusteisia oleskelulupia on useita erilaisia riippuen siitä, mitä työtä maahanmuuttaja tekee Suomessa. Eniten hakemuksia jätettiin työntekijän oleskeluluvista, joita tarvitsevat esimerkiksi kokit, sairaanhoitajat, siivoojat ja ravintolatyöntekijät.

Työntekijän oleskeluluvan saamiseksi tarvitaan TE-toimiston myönteinen osaamisen saatavuusharkinta, joka tarkoittaa sitä, että TE-toimisto arvioi, onko Suomessa riittävästi työvoimaa kyseiseen tehtävään. Jos saatavuusharkinta on myönteinen, voit hakea Maahanmuuttovirastolta työntekijän oleskelulupaa. Työntekijän oleskelulupa on voimassa yleensä yhden vuoden kerrallaan ja sitä voi hakea jatkoa.

Toinen yleinen työlupatyyppi on erityisasiantuntijan oleskelulupa, jota tarvitsevat esimerkiksi IT-asiantuntijat, tutkijat ja johtajat. Erityisasiantuntijan oleskelulupaa varten ei tarvita saatavuusharkintaa, mutta sinun pitää osoittaa, että sinulla on korkea-asteen tutkinto tai vastaava osaaminen ja että saat työstäsi riittävän palkan. Erityisasiantuntijan oleskelulupa on voimassa yleensä kaksi vuotta kerrallaan ja sitä voi hakea jatkoa.

Kolmas työlupatyyppi on kausityöntekijän oleskelulupa, jota tarvitsevat esimerkiksi maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen työntekijät. Kausityöntekijän oleskelulupaa varten ei tarvita saatavuusharkintaa, mutta sinun pitää osoittaa, että sinulla on työsopimus tai työtarjous kausityöstä ja että saat työstäsi riittävän palkan. Kausityöntekijän oleskelulupa on voimassa enintään yhdeksän kuukautta vuodessa ja sitä voi hakea uudelleen.

Lähde: Maahanmuuton tilastot 2021: Ennätysmäärä haki oleskelulupaa työn perusteella | Maahanmuuttovirasto

Ruotsi: pysyvän oleskeluluvan saaminen vaikeutuu uuden lain myötä

Tänään tiistaina 1.7.2023 voimaan tullut uusi maahanmuuttolaki muuttaa merkittävästi oleskelulupien myöntämistä Ruotsissa. Uuden lain mukaan tilapäisistä oleskeluluvista tulee pääsääntö, eli useimmat maahanmuuttajat saavat ensin vain määräaikaisen luvan asua ja työskennellä Ruotsissa. Vain kiintiöpakolaiset, eli YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n valitsemat henkilöt, voivat saada suoraan pysyvän oleskeluluvan.

Muut maahanmuuttajat voivat hakea pysyvää oleskelulupaa vasta kolmen vuoden jälkeen, ja sen saamisen ehdot ovat tiukentuneet. Esimerkiksi perheenyhdistämisen perusteella pysyvää oleskelulupaa hakevan pitää osoittaa, että hänellä on riittävät tulot ja asunto perheelleen. Työn perusteella pysyvää oleskelulupaa hakevan pitää puolestaan osoittaa, että hänellä on vakituinen työsuhde ja että hän osaa ruotsia tai englantia.

Uuden lain tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä vähentää turvapaikkahakemusten määrää. Lain arvioidaan vaikuttavan erityisesti niiden maahanmuuttajien asemaan, jotka ovat saaneet turvapaikan humanitaaristen syiden perusteella tai jotka ovat tulleet Ruotsiin ilman asiakirjoja. Heidän mahdollisuutensa saada pysyvä oleskelulupa heikkenevät uuden lain myötä.

Lähde: Pysyvän oleskeluluvan saaminen vaikeutuu Ruotsissa, kun uudet maahanmuuttosäännöt astuvat voimaan | Yle Uutiset

Mitä sinun pitää tehdä, jos haluat hakea oleskelulupaa Suomeen tai Ru otsiin?

Jos olet kiinnostunut muuttamaan Suomeen tai Ruotsiin, sinun pitää ensin selvittää, millaista oleskelulupaa sinun pitää hakea ja mitä vaatimuksia sinun pitää täyttää. Oleskelulupien hakeminen ja käsittely voi kestää useita kuukausia, joten kannattaa aloittaa prosessi hyvissä ajoin ennen suunniteltua muuttoa. 🕒

Oleskelulupien hakeminen ja käsittely tapahtuu eri tavoin Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa oleskelulupahakemukset käsittelee Maahanmuuttovirasto, joka on valtion viranomainen. Ruotsissa oleskelulupahakemukset käsittelee Migrationsverket, joka on itsenäinen hallintoviranomainen. Molemmilla viranomaisilla on omat verkkosivunsa, joilta löytyy tietoa ja ohjeita oleskelulupien hakemiseen liittyen.

Verkkosivuilta voit esimerkiksi:

 • Tarkistaa, tarvitsetko oleskelulupaa ja millaista oleskelulupaa sinun pitää hakea.
 • Tutustua eri oleskelulupatyyppeihin ja niiden ehtoihin ja kriteereihin.
 • Tehdä oleskelulupalaskurin avulla arvion siitä, kuinka kauan hakemuksesi käsittely kestää.
 • Täyttää ja lähettää oleskelulupahakemuksen sähköisesti.
 • Maksaa oleskelulupahakemuksen käsittelymaksun.
 • Varata ajan henkilökohtaiseen asiointiin lähimmässä edustustossa tai palvelupisteessä.
 • Seurata hakemuksesi tilannetta verkossa.

Lähde: Oleskelulupa | Maahanmuuttovirasto

Lähde: Private individuals | Migrationsverket

Mitä sinun pitää ottaa huomioon, kun muutat Suomeen tai Ruotsiin?

Kun olet saanut myönteisen oleskelulupapäätöksen, voit alkaa valmistautua muuttoosi Suomeen tai Ruotsiin. Muuttoon liittyy monia käytännön asioita, jotka kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen lähtöä tai heti saapumisen jälkeen. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Asunnon hankkiminen. Asuntoja voi etsiä esimerkiksi internetistä, lehdistä tai asuntojen välitystoimistoista. Asuntojen hinta ja saatavuus vaihtelevat eri alueilla ja kaupungeissa. Asuntojen vuokraamiseen liittyy usein takuuvuokra, vuokrasopimus ja kotivakuutus.
 • Työn etsiminen. Työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi internetistä, lehdistä, työvoimatoimistoista tai suoraan työnantajilta. Työn saaminen edellyttää usein paikallisen kielen osaamista ja ammatillista pätevyyttä. Työnhakuun liittyy usein ansioluettelo, työhakemus ja työhaastattelu.
 • Kielen opiskelu. Kielen osaaminen on tärkeää kotoutumisen, työllistymisen ja arjessa selviytymisen kannalta. Kieltä voi opiskella esimerkiksi kielikursseilla, verkkopalveluissa, kirjastoissa tai vapaaehtoistoiminnassa. Suomessa ja Ruotsissa on tarjolla myös viranomaisten järjestämää kotoutumiskoulutusta, johon voi saada oikeuden oleskeluluvan perusteella.
 • Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon järjestäminen. Sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon kuuluvat esimerkiksi sairausvakuutus, lapsilisä, toimeentulotuki, työttömyysturva ja eläke. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon saatavuus ja ehdot riippuvat siitä, mistä maasta olet kotoisin, mikä on oleskelusi syy ja kesto, ja millainen on työtilanteesi. Suomessa sosiaaliturvasta vastaa Kela ja Ruotsissa Försäkringskassan.
 • Verotuksen hoitaminen. Verotus tarkoittaa sitä, että maksat osan tuloistasi valtiolle ja kunnalle. Verotuksen määrä ja tavat riippuvat siitä, mistä maasta olet kotoisin, mikä on oleskelusi syy ja kesto, ja millaisia tuloja sinulla on. Verotukseen liittyy usein verokortti, joka kertoo, kuinka paljon sinulta pidätetään veroa palkastasi. Suomessa verotuksesta vastaa Verohallinto ja Ruotsissa Skatteverket.

Lähde: Muutto Suomeen – InfoFinland

Lähde: Flytta till Sverige – Information Sverige

Miksi kannattaa muuttaa Suomeen tai Ruotsiin?

Nyt kun tiedät, mitä sinun pitää tehdä, jos haluat hakea oleskelulupaa Suomeen tai Ruotsiin, saatat miettiä, miksi kannattaa muuttaa näihin maihin. Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, sillä eri ihmisillä on erilaisia syitä ja motiiveja muuttaa. Mutta tässä on joitakin yleisiä etuja, joita Suomi ja Ruotsi voivat tarjota maahanmuuttajille:

 • Korkea elintaso. Suomi ja Ruotsi ovat molemmat hyvinvointivaltioita, jotka tarjoavat asukkailleen laadukkaita julkisia palveluita, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa ja infrastruktuuria. Molemmat maat ovat myös turvallisia, vakaita ja demokraattisia. Suomi ja Ruotsi sijoittuvat usein korkealle erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, jotka mittaavat esimerkiksi onnellisuutta, tasa-arvoa, innovaatiota ja ympäristöystävällisyyttä.
 • Kiinnostava kulttuuri. Suomi ja Ruotsi ovat molemmat monikulttuurisia maita, joissa asuu ihmisiä eri taustoista ja kansallisuuksista. Molemmilla mailla on myös oma rikas historia, kielet, perinteet ja tapahtumat, joita voit oppia tuntem aan ja nauttia. Suomi ja Ruotsi ovat myös tunnettuja upeasta luonnostaan, joka tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin ulkoilu- ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Voit esimerkiksi kokea neljä erilaista vuodenaikaa, ihailla revontulia, saunoa, hiihtää, meloa tai patikoida.
 • Hyvät työmahdollisuudet. Suomi ja Ruotsi ovat molemmat kehittyneitä ja kilpailukykyisiä talouksia, jotka tarjoavat monipuolisia työmahdollisuuksia eri aloilla ja ammateissa. Molemmat maat ovat myös edelläkävijöitä digitaalisuudessa, teknologiassa ja innovaatioissa, jotka luovat uusia työpaikkoja ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Suomessa ja Ruotsissa on myös hyvät työolot ja -oikeudet, kuten kohtuullinen palkka, työaika, loma, sairausloma ja perhevapaat.

Näiden etujen lisäksi Suomi ja Ruotsi voivat tarjota sinulle myös ainutlaatuisia kokemuksia, uusia ystäviä, henkilökohtaista kasvua ja elämänlaadun parantumista. Muutto toiseen maahan voi olla haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Jos olet valmis ottamaan askeleen kohti uutta elämää Suomessa tai Ruotsissa, toivon, että tämä blogikirjoitus on auttanut sinua saamaan paremman kuvan siitä, mitä sinun pitää tehdä ja mitä sinua odottaa. 😊

Haluan kuulla sinulta! Miksi haluat muuttaa Suomeen tai Ruotsiin? Mitä odotat eniten uudessa maassasi? Mitä pelkäät tai huolestut eniten? Kerro minulle kommenttikentässä! Ja jos pidit tästä blogikirjoituksesta, jaa se myös ystävillesi ja seuraa minua saadaksesi lisää vinkkejä ja tietoa maahanmuutosta. Kiitos lukemisesta! 👋