Laiton maahantulo Suomessa: näin viranomaiset paljastavat ja torjuvat vaarallisen ilmiön


Laiton maahantulo Suomessa: mitä se tarkoittaa ja miten sitä torjutaan?

Laiton maahantulo on yksi ajankohtaisista ja kiistanalaisista aiheista Suomessa ja Euroopassa. Mutta mitä laiton maahantulo oikeastaan tarkoittaa? Kuka sitä tekee ja miksi? Ja mitä viranomaiset tekevät sen estämiseksi ja paljastamiseksi? Tässä artikkelissa kerromme sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää laittomasta maahantulosta Suomessa. 🇫🇮

Mikä on laiton maahantulo?

Laiton maahantulo tarkoittaa sellaista maahantuloa, joka ei vastaa kohdemaan laissa säädettyjä edellytyksiä. Käytännössä kyse on usein siitä, että henkilöllä ei ole laissa vaadittuja lupia tai asiakirjoja. Tällöin myös kohdemaassa oleskelu on useimmiten laitonta oleskelua, jos henkilö ei laillista oleskeluaan esimerkiksi hakemalla turvapaikkaa. Yleiskielessä laittomasta oleskelusta käytetään usein termiä paperittomuus.

Monilla turvapaikanhakijoilla ei ole maahan saapuessaan matkustusasiakirjaa eikä oleskelulupaa tai viisumia, joten heidät rekisteröidään laittomasti maahan tulleiksi. Oikeus hakea turvapaikkaa on silti jokaisen perusoikeus. Kun turvapaikkahakemus on jätetty, hakija oleskelee maassa laillisesti. Viranomaiset tutkivat, onko hakijalla oikeus turvapaikkaan.

Laiton maahanmuutto tarkoittaa laillisten maahantulokeinojen väärinkäyttöä. Esimerkiksi viisumia tai oleskelulupaa saatetaan hakea perusteella, joka ei vastaa maahantulon todellista tarkoitusta. Viranomaiselle saatetaan tällöin antaa vääriä tietoja tai asiakirjaväärennöksiä.

Mitä seurauksia laittomalla maahantulolla on?

Laittomalla maahantulolla ja oleskelulla voi olla vakavia seurauksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Laittomasti maassa olevat henkilöt ovat usein haavoittuvassa asemassa ja alttiita hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle. Heillä ei ole pääsyä perusoikeuksiin, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen tai sosiaaliturvaan. He voivat myös joutua rikollisten tai terroristien värväämiksi tai osallisiksi.

Yhteiskunnalle laiton maahantulo ja oleskelu aiheuttavat turvallisuus- ja taloudellisia riskejä. Laittomasti maassa olevat henkilöt voivat kuormittaa julkisia palveluita tai aiheuttaa häiriöitä järjestykselle ja rauhalle. He voivat myös vääristää työmarkkinoita tai kilpailua harmaalla taloudella tai pimeällä työllä.

Miten laitonta maahantuloa torjutaan Suomessa?

Laitonta maahantuloa ja oleskelua ehkäistään viranomaisten yhteistyöllä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Suomessa on laadittu laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma (ns. LAMA-ohjelma), joka sisältää toimenpiteitä, joilla viranomaiset torjuvat laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua sekä paljastavat väärinkäytöksiä, hyväksikäyttötapauksia ja ihmiskauppaa. Samalla ehkäistään varjoyhteiskunnan muodostumista.

Toimenpiteet on jaettu viiden eri teeman alle: toimet muuttoliikkeiden lähtö- ja kauttakulkumaissa, toimet rajalla, toimet Suomessa, toimet paluiden edistämiseksi ja toimet koskien maassa ilman oleskeluoikeutta olevia. Ilmiötä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Samalla on tärkeää, että toimet ovat paitsi tehokkaita myös inhimillisiä. Etenkin kansallisella tasolla viranomaisten yhteistyö ja tiedonvaihto ovat avainasemassa, kun torjutaan laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua.

Suomelle on myös tärkeää olla aktiivisesti mukana EU-yhteistyössä, sillä sen tulokset ovat usein vaikuttavampia kuin pienen jäsenvaltion kansalliset toimet. EU pyrkii vahvistamaan ulkorajojen valvontaa, yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, palautusyhteistyötä ja kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa.

Mitä sinun pitäisi tietää laittomasta maahantulosta?

Laiton maahantulo on monimutkainen ja monitahoinen ilmiö, joka vaatii ymmärrystä ja vastuullisuutta kaikilta osapuolilta. Tässä on joitakin tärkeitä asioita, jotka sinun pitäisi tietää laittomasta maahantulosta:

  • Laiton maahantulo ei ole sama asia kuin turvapaikanhaku. Turvapaikanhakijalla on oikeus hakea suojelua, vaikka hän olisi saapunut maahan laittomasti.
  • Laiton maahantulo ei ole sama asia kuin pakolaisuus. Pakolainen on henkilö, joka on saanut turvapaikan tai muun suojelun kohdemaassa.
  • Laiton maahantulo ei ole sama asia kuin siirtolaisuus. Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa vapaaehtoisesti toiseen maahan taloudellisista, sosiaalisista tai muista syistä.
  • Laiton maahantulo ei ole rikos Suomessa. Laittomasti maahan tullut henkilö voidaan kuitenkin määrätä poistumaan maasta tai pidättää säilöönottokeskuksessa.
  • Laiton maahantulo ei ole yleinen ilmiö Suomessa. Suomeen muutetaan pääasiassa laillisesti työn, perhesiteiden ja opiskelun perusteella.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään paremmin laitonta maahantuloa Suomessa. Jos haluat lisätietoja aiheesta, voit tutustua seuraaviin lähteisiin: