Ylöjärven kaupunki vastustaa Kurun terveysaseman lakkauttamista – Pirhan strategia uhkaa palvelujen saatavuutta


Ylöjärven kaupunki on julkaissut kannanottonsa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaan, jossa Ylöjärven osalta selvitetään Kurun terveysaseman lakkauttamista. Kaupunki pitää strategiaa epäoikeudenmukaisena ja vaarallisena Kurun asukkaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Kaupunki vaatii, että Kurun terveysasema säilytetään nykyisessä laajuudessaan ja että sen palveluja kehitetään vastaamaan alueen tarpeita.

Kaupungin mukaan Kurun terveysaseman lakkauttaminen heikentäisi merkittävästi palvelujen saatavuutta ja laatua Kurun alueella. Terveysaseman sulkeminen lisäisi matka-aikoja ja -kustannuksia sekä vaikeuttaisi erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten asiakkaiden hoitoon pääsyä. Terveysaseman lakkauttaminen myös vähentäisi alueen vetovoimaa ja elinvoimaa sekä lisäisi eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Kaupunki korostaa, että Kurun terveysasema on tärkeä osa alueen yhteisöllisyyttä ja identiteettiä.

Kaupunki esittää, että Pirhan strategiaan tehdään muutoksia, jotka turvaavat Kurun terveysaseman toiminnan ja palvelujen jatkuvuuden. Kaupunki ehdottaa, että terveysasemalle luodaan moniammatillinen tiimi, joka tarjoaa perusterveydenhuollon lisäksi sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepalveluja. Kaupunki myös kannattaa terveysaseman yhteistyön tiivistämistä alueen muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin, kanssa. Kaupunki haluaa olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kurun terveysaseman tulevaisuutta.