Yhdenvertaisuus on uhattuna Suomessa – näin voit puolustaa perusoikeuttasi syrjintää vastaan!


Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jota pitää edistää ja puolustaa

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, terveydentilastaan, vammaisuudestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka on kirjattu Suomen perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin. Yhdenvertaisuuden turvaaminen on keskeinen osa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien yhteinen tehtävä. Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien, varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien sekä työnantajien on huolehdittava siitä, että heidän toimintansa on syrjimätöntä ja yhdenvertaista. Heidän on myös laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeita ja työkaluja löytyy oikeusministeriön ylläpitämältä yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan myös aktiivista viestintää ja valistusta. Oikeusministeriö koordinoi kansallisia syrjinnän vastaisia viestintäkampanjoita, kuten syrjintatieto.fi -teemasivua ja syrjinnästä vapaa alue -kampanjaa. Lisäksi oikeusministeriö hallinnoi EU:n rahoittamia hankkeita, jotka tukevat yhdenvertaisuutta eri aloilla.

Yhdenvertaisuus uutisissa: mitä tapahtuu Suomessa ja maailmalla?

Yhdenvertaisuus on aihe, joka herättää paljon keskustelua ja kiinnostusta mediassa. Uutisissa voi seurata erilaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä tapauksia, tutkimuksia, selvityksiä ja aloitteita niin Suomessa kuin maailmalla. Tässä on muutamia esimerkkejä viime aikojen uutisista:

  • Oikeusministeriö julkaisi selvityksen rakenteellisen syrjinnän vastaisista toimista Suomessa. Selvityksen mukaan syrjinnän ehkäisyyn tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja parempaa seurantaa. Selvitys antaa suosituksia eri hallinnonaloille syrjinnän vähentämiseksi.Lähde
  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, että Kela syrji kuulovammaista henkilöä, kun se eväsi häneltä tulkkauspalvelun. Lautakunnan mukaan Kela ei ottanut huomioon henkilön yksilöllistä tilannetta ja tarvetta. Lautakunta velvoitti Kelan korvaamaan henkilölle 2 000 euroa syrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä.Lähde
  • Yle uutisoi, että naiset ovat edelleen aliedustettuja insinöörialalla. Teekkari Raita Sandberg kertoi, että hänen kurssikavereistaan vain 15 on naisia. Tutkija Sanna Ojajärvi sanoi, että asenteet ovat muuttumassa, mutta oikea insinööri on yhä monen mielessä mies.Lähde
  • Hallituspuolueiden puheenjohtajat antoivat julkilausuman, jossa he tuomitsivat perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran homofobiset ja transfobiset puheet. He korostivat, että hallitus on sitoutunut yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen ja turvalliseen yhteiskuntaan, jossa kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.Lähde

Nämä uutiset osoittavat, että yhdenvertaisuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe, joka koskettaa monia ihmisiä ja ryhmiä. Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii jatkuvaa työtä ja valppautta kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. Meidän kaikkien on puututtava syrjintään ja epätasa-arvoon, kun sitä havaitsemme. Meidän kaikkien on myös tuettava niitä, jotka joutuvat syrjinnän kohteeksi. Meidän kaikkien on oltava osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. 🙌

Mitä sinä ajattelet yhdenvertaisuudesta? Onko sinulla kokemuksia syrjinnästä tai yhdenvertaisuuden edistämisestä? Haluatko tietää lisää yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä? Kerro meille mielipiteesi ja kysymyksesi kommenttikentässä! 👇 Ja jos pidit tästä artikkelista, jaa se myös kavereillesi! 🙏

Tämä artikkeli on kirjoitettu ja julkaistu MV Lehti -sivustolla. MV Lehti on rohkea ja riippumaton uutismedia, joka kertoo sinulle totuuden asioista, joista muut vaikenevat. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä! 😎