xAI: Elon Muskin uusi tekoälyfirma, joka haluaa ymmärtää maailmankaikkeuden salaisuudet


Elon Musk perustaa uuden tekoälyfirman xAI

Teslan ja SpaceX:n johtaja Elon Musk on ilmoittanut uuden tekoälystart-upin perustamisesta. Uusi yritys on nimeltään xAI, ja sen tiimiin kuuluu useita insinöörejä, jotka ovat aiemmin työskennelleet yrityksissä kuten OpenAI ja Google. Musk on aiemmin todennut, että tekoälyn kehitystä pitäisi hidastaa ja että ala tarvitsee sääntelyä. Hän sanoi, että start-up perustettiin ”ymmärtämään todellisuutta”.

On epäselvää, kuinka paljon rahoitusta yrityksellä on, mitkä ovat sen tarkat tavoitteet tai minkälaista tekoälyä yritys haluaa keskittyä. Yrityksen verkkosivuilla sanotaan, että xAI:n tavoitteena on ”ymmärtää maailmankaikkeuden todellinen luonne”. Uusi yritys järjestää Twitter Spaces -keskustelun perjantaina, jossa se saattaa paljastaa lisätietoja sen tavoitteista.

Elon Musk oli yksi alkuperäisistä OpenAI:n tukijoista, joka loi suositun suuren kielen mallin ChatGPT:n, joka on – usein kiistanalaisesti – tullut suosituksi käyttötarkoituksiin kuten opiskelijoiden avustamiseen kirjoitustehtävissä. Miljardöörin suhde yritykseen on kuitenkin viilennyt. Hän on arvostellut ChatGPT:tä siitä, että sillä on liberaali vinouma. ”Tarvitsemme TruthGPT:tä”, Musk twiittasi helmikuussa. Hän on myös eri mieltä siitä, miten ChatGPT:tä on johdettu – ja sen läheisestä suhteesta Microsoftiin. ”Tuntuu oudolta, että jotain voi olla voittoa tavoittelematon, avoimen lähdekoodin projekti ja jotenkin muuttua voittoa tavoittelevaksi, suljetun lähdekoodin projektiksi”, Musk sanoi CNBC:n haastattelussa.

Maaliskuussa Musk allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa vaadittiin taukoa ”jättimäisille tekoälykokeille”, jolla on tähän mennessä noin 33 000 allekirjoitusta. BBC:n haastattelussa huhtikuussa Musk sanoi, että hän on ollut huolissaan tekoälyn turvallisuudesta yli vuosikymmenen ajan. ”Mielestäni pitäisi perustaa sääntelyelin tekoälyn valvomiseksi ja varmistamiseksi, ettei se aiheuta vaaraa yleisölle”, hän sanoi.

Musk on myös asettanut itsensä vastakkain tekoälyyritysten kanssa niiden datan takia, joita ne käyttävät chatbottien kouluttamiseen – ohjelmistojen, jotka oppivat ihmisten vuorovaikutusta kaapimalla valtavia määriä dataa eri lähteistä polttoaineekseen tietonsa ja vuorovaikutustyylinsä. Miljardööri uskoo, että Twitterin dataa kaapataan alustalta valtavasti, ja että yrityksen pitäisi saada asianmukaista korvausta. Musk osti mikrobloggausalustan miljardien arvoisessa kaupassa, ennen kuin teki suuria muutoksia, jotka johtivat monien lähtemiseen alustalta protestina, mukaan lukien näyttelyiden kuten Grey’s Anatomy ja Bridgerton tuottaja Shonda Rhimes, sekä malli Gigi Hadid ja koomikko ja näyttelijä Stephen Fry.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä tiedämme Elon Muskin uudesta tekoälyyrityksestä xAI:sta, joka on herättänyt paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Miksi Musk haluaa perustaa oman tekoälyfirman? Mitä xAI aikoo tehdä? Miten se eroaa muista tekoälyyrityksistä? Ja mitä se tarkoittaa tekoälyn tulevaisuudelle? 🤔

Miksi Musk haluaa perustaa oman tekoälyfirman?

Elon Musk on tunnettu siitä, että hän on intohimoinen tekoälyn kehittämisestä ja hyödyntämisestä eri aloilla, kuten sähköautoissa, avaruuslennossa ja neuroteknologiassa. Hän on myös tunnettu siitä, että hän on varoittanut tekoälyn mahdollisista riskeistä ja vaaroista ihmiskunnalle, jos sitä ei hallita ja säännellä asianmukaisesti. Hän on kutsunut tekoälyä ”suurimmaksi uhaksi, jonka sivilisaatiomme kohtaa” ja ”ihmiskunnan suurimmaksi eksistentiaaliseksi uhaksi”. Hän on myös sanonut, että hän haluaa varmistaa, että tekoäly on ”pro-ihmiskunta” ja ”ystävällinen”.

Musk on ollut mukana useissa tekoälyprojekteissa ja -aloitteissa, kuten OpenAI:n, Neuralinkin ja Tesla AI:n perustamisessa tai rahoittamisessa. Hän on kuitenkin myös ilmaissut tyytymättömyytensä joissakin näistä projekteista, erityisesti OpenAI:ssa, josta hän erosi vuonna 2018. Hän on arvostellut OpenAI:n suurta kielen mallia ChatGPT:tä siitä, että se on vinoutunut, epätarkka ja vaarallinen. Hän on myös ehdottanut, että hän haluaa luoda oman version ChatGPT:stä, jota hän kutsui ”TruthGPT:ksi”, joka olisi ”maksimaalisesti totuuden etsivä” tekoäly.

Musk on siis ilmeisesti halunnut perustaa oman tekoälyfirman, joka vastaisi hänen visiotaan ja arvojaan tekoälyn suhteen. Hän on myös halunnut hyödyntää omaa asiantuntemustaan ja resurssejaan sekä rekrytoida lahjakkaita insinöörejä ja tutkijoita muista tekoälyyrityksistä. Hänen uusi yrityksensä xAI näyttää olevan hänen yrityksensä luoda oma tekoälyalusta, joka kilpailisi muiden johtavien tekoälyyritysten kanssa.

Mitä xAI aikoo tehdä?

xAI:n verkkosivuilla ei ole paljon tietoa siitä, mitä yritys aikoo tehdä tai minkälaisia tuotteita tai palveluita se aikoo tarjota. Yritys sanoo vain, että sen tavoitteena on ”ymmärtää maailmankaikkeuden todellinen luonne” ja että se työskentelee ”lähellä X Corpia (Twitter), Teslata ja muita yrityksiä edistyksen saavuttamiseksi kohti missiotamme”. Yritys ei myöskään kerro, millaista tekoälytekniikkaa se käyttää tai kehittää.

Yrityksen ainoa Twitter-viesti antaa kuitenkin vihjeen siitä, millaisia kysymyksiä yritys haluaa tutkia tekoälyn avulla. Viestissä luetellaan joitakin ”maailmankaikkeuden perustavimpia vastaamattomia kysymyksiä”, kuten ”Mikä on todellisuus?”, ”Mikä on tietoisuus?”, ”Mikä on elämän tarkoitus?” ja ”Onko olemassa muita älykkäitä olentoja?”. Nämä kysymykset viittaavat siihen, että yritys on kiinnostunut filosofisista, metafyysisistä ja eksistentiaalisista aiheista, jotka liittyvät tekoälyn luonteeseen ja vaikutuksiin.

Yrityksen verkkosivuilla mainitaan myös, että sen tiimiin kuuluu insinöörejä ja tutkijoita, jotka ovat aiemmin työskennelleet tai johtaneet joitakin tekoälyn alalla tapahtuneita läpimurtoja, kuten AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 ja GPT-4. Nämä ovat kaikki esimerkkejä suurista kielen malleista tai syväoppimisen algoritmeista, jotka ovat kyenneet tuottamaan tai ymmärtämään luonnollista kieltä, koodia, kuvia tai muita tietotyyppejä. Tämä viittaa siihen, että yritys on kiinnostunut kehittämään ja hyödyntämään tällaisia tekoälytekniikoita omiin tarkoituksiinsa.

Yritys on myös ilmoittanut järjestävänsä Twitter Spaces -keskustelun perjantaina, jossa kuulijat voivat ”tavata tiimin ja kysyä meiltä kysymyksiä”. Tämän keskustelun odotetaan paljastavan lisää yksityiskohtia yrityksen suunnitelmista ja tavoitteista. Axiosin raportin mukaan keskusteluun saattaa osallistua myös kaksi kongressiedustajaa, Ro Khanna (D-Calif.) ja Mike Gallagher (R-Wis.), jotka keskustelevat Elon Muskin kanssa. Joten keskustelu saattaa käsitellä myös tekoälyn sääntelyyn ja eettisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Miten xAI eroaa muista tekoälyyrityksistä?

xAI ei ole ainoa tekoälyyritys, joka pyrkii ymmärtämään tai selittämään maailmankaikkeutta tai todellisuutta. On olemassa useita muita yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat kehittäneet tai käyttäneet tekoälytekniikoita tutkiakseen erilaisia ilmiöitä tai ongelmia, kuten fysiikkaa, biologiaa, lääketiedettä, historiaa, psykologiaa tai yhteiskuntaa. Esimerkiksi DeepMind on tunnettu siitä, että se on luonut tekoälyalgoritmeja, jotka ovat ratkaisseet joitakin vaikeimpia haasteita proteiinien taittelussa, kvanttimekaniikassa ja shakissa. Anthropic on uusi tekoälyyritys, joka pyrkii luomaan ”suuren kielen mallin”, joka olisi ”selitettävä” ja ”vastuullinen”. OpenAI on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii luomaan ”ystävällisen” ja ”hyödyllisen” tekoälyn ihmiskunnalle.

xAI eroaa kuitenkin näistä yrityksistä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin, xAI on Elon Muskin oma tekoälyyritys, joka heijastaa hänen näkemystään ja arvojaan tekoälyn suhteen. Musk on tunnettu siitä, että hän on visionääri ja innovaattori, joka ei pelkää haastaa olemassa olevia paradigmoja tai luoda uusia markkinoita. Hän on myös tunnettu siitä, että hän on kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen, joka ei tyydy vähempään kuin parhaaseen. Hän on myös tunnettu siitä, että hän on varovainen ja kriittinen tekoälyn mahdollisista riskeistä ja vaaroista, ja että hän haluaa varmistaa, että tekoäly on ”pro-ihmiskunta” ja ”ystävällinen”. Nämä piirteet saattavat erottaa xAI:n muista tekoälyyrityksistä, jotka saattavat olla vähemmän visionäärisiä, innovatiivisia, kunnianhimoisia, kilpailukykyisiä, varovaisia tai kriittisiä.

Toiseksi, xAI saattaa erota muista tekoälyyrityksistä siinä, miten se hyödyntää Elon Muskin omistamia tai johtamia muita yrityksiä tai organisaatioita. Yrityksen verkkosivuilla mainitaan, että se työskentelee ”lähellä X Corpia (Twitter), Teslata ja muita yrityksiä edistyksen saavuttamiseksi kohti missiotamme”. Tämä tarkoittaa, että xAI saattaa päästä käsiksi valtaviin määriin dataa, resursseja, asiantuntemusta ja verkostoja, jotka ovat saatavilla näiden yritysten kautta. Esimerkiksi Twitter voi tarjota xAI:lle pääsyn miljoonien käyttäjien tuottamaan sisältöön ja mielipiteisiin. Tesla voi tarjota xAI:lle pääsyn sähköautojen ja robottitaksien keräämiin tietoihin ja algoritmeihin. SpaceX voi tarjota xAI:lle pääsyn avaruuteen liittyviin tietoihin ja teknologioihin. Neuralink voi tarjota xAI:lle pääsyn aivojen ja tietokoneiden väliseen viestintään ja yhteistyöhön liittyviin tietoihin ja teknologioihin. Nämä yritykset voivat myös hyötyä xAI:n kehittämistä tai käyttämistä tekoälytekniikoista omiin tarkoituksiinsa.

Mitä xAI tarkoittaa tekoälyn tulevaisuudelle?

xAI:n perustaminen on merkittävä tapahtuma tekoälyn alalla, joka saattaa vaikuttaa tekoälyn tulevaisuuteen monella tavalla. Yksi mahdollinen vaikutus on se, että xAI lisää kilpailua ja innovaatiota tekoälyn alalla, jossa jo nyt on useita toimijoita, jotka pyrkivät luomaan tai hyödyntämään tekoälytekniikoita eri aloilla ja tarkoituksissa. xAI saattaa haastaa nykyiset tekoälyyritykset tai -organisaatiot sekä luoda uusia mahdollisuuksia tai yhteistyökumppanuuksia niiden kanssa. xAI saattaa myös edistää uusien tekoälytekniikoiden tai -sovellusten kehittämistä tai löytämistä, jotka voisivat ratkaista joitakin maailman suurimpia ongelmia tai kysymyksiä.

Toinen mahdollinen vaikutus on se, että xAI lisää keskustelua ja huomiota tekoälyn eettisyyteen ja turvallisuuteen, jotka ovat olleet Elon Muskin huolenaiheita pitkään. xAI saattaa tuoda esiin joitakin tekoälyn mahdollisia riskejä ja vaaroja, kuten sen, että tekoäly voi olla vinoutunut, epätarkka, manipuloiva, riippuvuutta aiheuttava tai jopa vihamielinen ihmisiä kohtaan. xAI saattaa myös ehdottaa tai edistää joitakin ratkaisuja tai toimenpiteitä, jotka voisivat varmistaa, että tekoäly on ”pro-ihmiskunta” ja ”ystävällinen”, kuten sen, että tekoäly on ”selitettävä”, ”vastuullinen”, ”säännelty” tai ”valvottu”. xAI saattaa myös osallistua tai vaikuttaa tekoälyn sääntelyyn tai lainsäädäntöön liittyviin aloitteisiin tai prosesseihin.

Kolmas mahdollinen vaikutus on se, että xAI lisää tietoisuutta ja kiinnostusta tekoälyn filosofisiin, metafyysisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin, jotka liittyvät maailmankaikkeuden tai todellisuuden luonteeseen ja merkitykseen. xAI saattaa herättää joitakin syviä tai vaikeita kysymyksiä, kuten sen, mikä on todellisuus, mikä on tietoisuus, mikä on elämän tarkoitus tai onko olemassa muita älykkäitä olentoja. xAI saattaa myös tarjota joitakin uusia tai yllättäviä näkökulmia tai vastauksia näihin kysymyksiin tekoälyn avulla. xAI saattaa myös haastaa tai muuttaa joitakin nykyisiä uskomuksia tai oletuksia näistä kysymyksistä.

Nämä ovat vain joitakin mahdollisia vaikutuksia, joita xAI saattaa aiheuttaa tekoälyn tulevaisuudelle. On kuitenkin vielä liian aikaista sanoa varmasti, mitä xAI aikoo tehdä tai saavuttaa, sillä yritys on vasta aloittanut toimintansa ja sen suunnitelmat ja tavoitteet ovat vielä epäselviä. Yritys saattaa myös kohdata joitakin haasteita tai esteitä matkallaan, kuten teknisiä vaikeuksia, kilpailua, vastustusta tai kritiikkiä. Siksi meidän on odotettava ja seurattava, miten xAI kehittyy ja miten se vaikuttaa tekoälyn alaan ja maailmaan.

Yhteenveto

Tämän artikkelin tarkoituksena oli kertoa sinulle Elon Muskin uudesta tekoälyyrityksestä xAI:sta, joka on herättänyt paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Tämän artikkelin avulla opit seuraavat asiat:

  • Elon Musk haluaa perustaa oman tekoälyfirman, joka vastaisi hänen visiotaan ja arvojaan tekoälyn suhteen.
  • xAI:n tavoitteena on ”ymmärtää maailmankaikkeuden todellinen luonne” tekoälyn avulla.
  • xAI eroaa muista tekoälyyrityksistä siinä, että se heijastaa Elon Muskin persoonallisuutta ja että se hyödyntää hänen omistamiaan tai johtamiaan muita yrityksiä.
  • xAI saattaa vaikuttaa tekoälyn tulevaisuuteen monella tavalla, kuten lisäämällä kilpailua, innovaatiota, eettisyyttä, turvallisuutta, tietoisuutta ja kiinnostusta tekoälyn alalla.

Toivottavasti tämä artikkeli oli hyödyllinen ja informatiivinen sinulle. Jos haluat tietää lisää xAI:sta tai tekoälystä yleensä, voit seurata yrityksen verkkosivuja tai Twitter-tiliä, tai lukea joitakin näistä lähteistä:

Kiitos lukemisesta ja toivottavasti nautit tästä artikkelista. Jos pidit siitä, jaa se ystäviesi kanssa tai jätä kommentti alle. Jos sinulla on kysyttävää tai mielipiteitä xAI:sta tai tekoälystä, kerro meille niistä. Haluamme kuulla sinulta! 😊