Vesivoimalaitosten ohijuoksutukset lisääntyvät tuulivoiman takia – Mitä se tarkoittaa?


Vesivoimalaitosten ohijuoksutus tarkoittaa sitä, että vettä päästetään padon ohi ilman sähköntuotantoa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että tuulivoiman tuotanto ylittää sähkön kysynnän. Ohijuoksutus on hukkaan heitettyä energiaa, mutta se voi olla välttämätöntä patoturvallisuuden kannalta.

Vesivoimalaitosten ohijuoksutus on toimenpide, jota voidaan joutua tekemään eri syistä. Se on kuitenkin haitallista sekä vesivoimalaitoksille että ympäristölle, sillä se tarkoittaa energiaa, joka ei hyödytä ketään. Ohijuoksutuksen tarvetta voitaisiin vähentää esimerkiksi parantamalla sähkön varastointia ja siirtoa sekä kehittämällä älykkäämpiä sähköjärjestelmiä.