Venäläisten asenne Suomea kohtaan on kovettunut – Tämä johtuu Nato-jäsenyyden mahdollisuudesta


Ulkoministeriön tilaaman kyselytutkimuksen mukaan venäläisten asenne Suomea kohtaan on heikentynyt viime vuosina. Tutkimuksen mukaan vain 38 prosenttia venäläisistä pitää Suomea ystävällisenä maana, kun vuonna 2017 luku oli 54 prosenttia.

  • Asenteen heikentymisen taustalla on Nato-jäsenyyden mahdollisuus. Venäläiset näkevät Naton uhkana ja vastustavat Suomen liittymistä siihen. Venäläiset pelkäävät, että Nato-jäsenyys lisäisi Suomen sotilaallista aktiivisuutta ja vähentäisi Venäjän vaikutusvaltaa alueella.
  • Asenteen heikentymisen seurauksena on poliittisen yhteistyön vaikeutuminen. Venäläiset ovat haluttomampia tekemään yhteistyötä Suomen kanssa esimerkiksi kaupan, turismin tai ympäristön aloilla. Venäläiset ovat myös valmiimpia hyväksymään mahdolliset pakotteet tai vastatoimet Suomea vastaan.
  • Asenteen heikentymisen torjumiseksi tarvitaan vuoropuhelun lisäämistä. Suomen tulisi pyrkiä säilyttämään hyvät suhteet Venäjään ja edistämään luottamusta ja yhteisymmärrystä. Suomen tulisi myös selittää omat intressinsä ja arvonsa Venäjälle.