Venäjän hyökkäyssodan lopputulema: neljä mahdollista skenaariota


Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, mikä on herättänyt huolta ja pelkoa Euroopassa ja maailmalla. Miten tämä konflikti voi päättyä, ja mitä se merkitsee Suomelle ja muille osapuolille? Tässä artikkelissa esitellään neljä mahdollista skenaariota, jotka perustuvat Risto E. J. Penttilän ja Ilmari Käihkön arvioihin.

Skenaario 1: Nopea ja raju sota

Tässä skenaariossa Venäjä pyrkii saavuttamaan sotilaalliset tavoitteensa nopeasti ja rajusti, ennen kuin länsi ehtii reagoida tehokkaasti. Venäjä valtaa Itä- ja Etelä-Ukrainan, mukaan lukien Krimin niemimaan, ja luo niistä uuden Venäjään liitettävän alueen. Ukraina jää jakautuneeksi ja heikentyneeksi valtioksi, joka ei kykene puolustamaan itseään tai liittymään Natoon tai EU:hun. Länsi tuomitsee Venäjän toimet, mutta ei ryhdy sotilaallisiin vastatoimiin, vaan asettaa talouspakotteita ja diplomaattisia painostuskeinoja. Tämä skenaario on Venäjän kannalta riskialtis, sillä se voi johtaa pitkittyneeseen kriisiin ja eristykseen, sekä Ukrainan kansallisen vastarinnan kasvuun.

Skenaario 2: Pitkä ja verinen sota

Tässä skenaariossa Venäjä ei onnistu saavuttamaan nopeaa voittoa, vaan joutuu käymään pitkää ja veristä sotaa Ukrainan armeijaa ja vapaaehtoisjoukkoja vastaan. Ukraina saa tukea länneltä, joka toimittaa aseita, koulutusta ja tiedustelutietoja, mutta ei lähetä omia joukkojaan. Sota muuttuu Venäjälle kalliiksi ja epäsuosituksi, ja se herättää vastustusta myös Venäjän sisällä. Sota voi laajentua myös muihin maihin, kuten Valko-Venäjään, Moldovaan tai Baltian maihin, jotka tuntevat uhan Venäjältä. Tämä skenaario on Ukrainan kannalta traaginen, sillä se johtaa suuriin ihmishenkien ja infrastruktuurin menetyksiin, sekä poliittiseen ja taloudelliseen kaaokseen.

Skenaario 3: Diplomaattinen ratkaisu

Tässä skenaariossa Venäjä ja Ukraina pääsevät diplomaattiseen ratkaisuun, joka perustuu Minskin sopimuksen uudelleen neuvotteluun ja täytäntöönpanoon. Venäjä vetää joukkonsa Ukrainan rajalta ja lopettaa tukensa Itä-Ukrainan separatisteille, jotka luovuttavat aseensa ja tunnustavat Ukrainan hallituksen. Ukraina myöntää Itä-Ukrainalle laajan itsehallinnon ja suojaa venäjänkielisten oikeuksia. Krimin asema jää ratkaisematta, mutta molemmat osapuolet sitoutuvat pidättäytymään väkivallasta ja provokaatioista. Länsi tukee tätä ratkaisua ja purkaa osan pakotteistaan Venäjää vastaan. Tämä skenaario on molempien osapuolten kannalta kompromissi, joka ei tyydytä täysin kumpaakaan, mutta lopettaa sodan ja mahdollistaa rauhanomaisen rinnakkaiselon.

Skenaario 4: Jäätyvä konflikti

Tässä skenaariossa Venäjä ja Ukraina eivät pääse mihinkään ratkaisuun, vaan jatkavat sotilaallista ja poliittista kamppailua. Venäjä pitää yllä sotilaallista painetta Ukrainan rajalla ja tukee Itä-Ukrainan separatisteja, jotka hallitsevat osaa alueesta. Ukraina yrittää puolustaa alueellista koskemattomuuttaan ja pyrkii lähentymään Natoa ja EU:ta. Länsi tukee Ukrainaa, mutta ei halua ajautua suoraan sotaan Venäjän kanssa. Tämä skenaario on molempien osapuolten kannalta epäedullinen, sillä se pitää yllä jännitystä ja epävarmuutta, sekä estää alueen kehityksen ja vakauden.