Vd på Svenska Spel erkänner: ”Har kunder med spelproblem”

Uppdaterad 07.54 | Publicerad 06.12 Fredrik Wastenson, vd för Svenska Spel Sport & Casino, ställer inte upp på någon intervju med 200 sekunder. I stället begär han att få skriftliga frågor. Wastenson erkänner i sina skriftliga svar bland annat att företaget har kunder med spelproblem. Vi har dokumenterat fall där ni låter personer spela trots


Uppdaterad 07.54 | Publicerad 06.12

Fredrik Wastenson, vd för Svenska Spel Sport & Casino, ställer inte upp på någon intervju med 200 sekunder.

I stället begär han att få skriftliga frågor.

Wastenson erkänner i sina skriftliga svar bland annat att företaget har kunder med spelproblem.

Vi har dokumenterat fall där ni låter personer spela trots att ni vet att de är spelmissbrukare. Varför gör ni det?

– Spelproblem är en enorm tragedi för varje person som drabbas och även deras anhöriga. Därför arbetar vi för att våra kunder ska spela inom rimliga gränser och inte utveckla problem med sitt spelande. Och vi kontaktar alla kunder som uppvisar någon form av riskfyllt spelande, skriver Fredrik Wastenson och fortsätter:

– Men utmaningen är att vi inte kan veta säkert om någon har spelproblem eller är spelmissbrukare. Det vi kan följa är spelbeteenden och se att vissa spelare visar tecken på riskfyllt beteende, men det är inte detsamma som att de faktiskt har problem. Det är därför vi lägger så stor vikt vid att kontakta alla med tecken på riskfyllt spelbeteende och prata med dem om deras spelande. När det kommer fram att en av våra kunder har spelproblem stänger vi av kunden från spel hos oss och försöker hjälpa kunden att få rätt stöd.

– Vi arbetar varje dag, året runt, med att utveckla och förbättra våra åtgärder för att förebygga spelproblem. Det innebär inte att vi inte har kunder med spelproblem. Kunderna kan ha konton på flera spelbolag, vilket gör det svårt för oss att se helheten. Men vi gör vad vi kan för de vi får kännedom om.

1 / 2Foto: Svenska Spel

Ni har ju haft tillräckligt med underlag för att veta att de spelar över sina tillgångar?

– Vi vill att våra kunder ska ha koll på sitt spelande och inte spela över sina tillgångar. Därför införde vi vid årsskiftet 2021–2022 inkomstgranskning av ekonomisk förmåga för de kunder som önskar ha en hög insättningsgräns. En sådan granskning gör vi om kunden önskar en månadsgräns på 10 000 kronor eller mer, eftersom vi anser att det är en hög och riskfylld gräns. Och kunder som är 18–19 år får inte ha en högre insättningsgräns än 1 000 kronor per månad, eftersom det är en grupp vi behöver skydda extra mycket. På det här sättet försöker vi säkra att inga kunder ska spela för mer än de har råd med. Om någon ändå har kunnat spela över sina tillgångar så är det beklagligt och det är heller inga intäkter vi vill ha.

Ni följer också spelarnas mönster och ser vilka som kan misstänkas vara missbrukare. Varför låter ni dem ändå fortsätta?

– När det gäller hur risken för spelproblem ska bedömas så utgår vi från en helhetsbedömning av kundens beteende som grundar sig på evidensbaserad forskning, våra egna effektmätningar såväl som gällande lagstiftning. Förluster är bara ett av kriterierna. Det finns flera andra parametrar som indikerar riskfyllt spelande i våra system och som vi agerar på.

Svenska Spel är ett statligt bolag. Vad betyder det för ert ansvar gentemot dem som spelar för mycket?

– Vi har ett stort ansvar att agera föredömligt i alla delar av verksamheten, och precis som alla bolag med svensk licens leva upp till omsorgsplikten och ta ett stort spelansvar.

Ni har fått en sanktionsavgift från Spelinspektionen på 100 miljoner kronor för att ni inte fullföljt era åtaganden enligt omsorgsplikten. Den utredningen visar att ni låtit spelare spela långt över sina tillgångar?

– Tillsynsärendet rör omsorgsplikten under 2021 och vi har redan åtgärdat många av Spelinspektionens synpunkter. Även om vi tagit till oss beslutet så delar vi inte fullt ut myndighetens bedömning och har därför överklagat beslutet. Då det är en pågående process så kan vi inte kommentera det ytterligare.

Enligt Folkhälsomyndigheten kommer 75 procent av omsättningen på spelautomater och kasinospel från ”problemspelande” personer och enligt forskarna Anna Karlsson och Anders Håkansson vid Lunds universitet utsätts spelberoende personer för 15 gånger högre risk för självmord. Samtidigt har Svenska Spel betalat dig 20 miljoner sedan du anställdes. Hur vill du kommentera de förhållandena?

– Vi stöttar sedan många år tillbaka svensk forskning om spelproblem och implementerar löpande forskningsrön i vårt förebyggande arbete mot spelproblem. Vi är förtrogna med forskarnas insikter, väl medvetna om riskerna med spel och det är därför vårt arbete med att förebygga spelproblem är så högt prioriterat.

Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Norsk Tipping har en förlustgräns vid spel som gör att man kan förlora max 20 000 NOK i månaden. Er pressjour bekräftar vid förfrågan att Svenska Spel inte har någon förlustgräns. Vad tänker du om det faktum att Spelinspektionens sanktionsavgift mot er grundar sig på att tio spelmissbrukare förlorade 100 000-tals kronor vardera på två månaders spelande hos er 2021 – förluster som hade begränsats kraftigt med Norsk Tippings modell?

– Även om vi inte har en generell förlustgräns på samma sätt som Norsk Tipping eller (åländska) Paf, så agerar vi vid förluster och kan då stänga av kunder från spel. Det gör vi när kunder överstiger förlustgränser per månad baserat på ålder. Förlustgränsen är 2 000 kronor per månad för kunder i åldern 18–19 år, 10 000 kronor per månad för 20–24 år, och 20 000 kronor per månad för 25 år och uppåt. Då kontaktar vi kunden för omsorgssamtal och kan vi inte nå kunden, alternativt att kunden inte vill prata om sina spelvanor med oss, så stänger vi av kunden från allt spel hos oss tills vidare.

– Utöver det har vi insättningsgränser, hur mycket pengar som går att sätta in till ett spelkonto och spela för. Det är något som svensk spelreglering ställer krav på och som alla bolag med svensk licens ska ha. Men på Svenska Spel kompletterar vi även insättningsgränserna med en kontroll av kundens ekonomisk förmåga för alla de som önskar ha en insättningsgräns över 10 000 kronor månad (kunder som är 18–19 år får dock inte ha en högre insättningsgräns än 1 000 kronor per månad). Vår kontroll av ekonomisk förmåga innebär en högsta gräns utifrån individens plånbok. Hos Norsk Tipping med fast förlustgräns kan en kund alltså förlora 20 000 NOK i månaden, eller hos Paf 190 000 kronor per år, även om kunden inte har någon inkomst, vilket inte är möjligt hos oss.

– Sedan 2021 (tidpunkten för Spelinspektionens vägledning av omsorgsplikten och därefter genomförd tillsyn av oss) har vi vidareutvecklat spelansvaret, bland annat genom inkomstgranskning och ett mer pricksäkert urval för omsorgssamtal. Vi vill att våra kunder ska ha koll på sitt spelande och inte spela över sina tillgångar, skriver Fredrik Wastenson.

Fotnot: Paf – eller Ålands Penningautomatförening – är namnet på Ålands statliga spelmonopol.