Vanhemmat kiittävät neuvoloita – äidin raskaus ja lapsen kehitys seurataan hyvin


Neuvolat saavat hyvää palautetta vanhemmilta, jotka ovat tyytyväisiä äidin raskauden ja lapsen kehityksen seurantaan. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FinLapset-kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 5 000 vauvaperheen vanhempaa vuonna 2020.

Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia äitiys- ja lastenneuvolassa asioineista vanhemmista oli tyytyväisiä raskauden seurantaan äitiysneuvolassa sekä lapsen terveyden, kasvun ja kehityksen seurantaan lastenneuvolassa. Vanhemmat arvostivat erityisesti neuvoloiden ammattitaitoista ja ystävällistä henkilökuntaa, joka antoi riittävästi tietoa ja tukea.

Hieman vähemmän tyytyväisiä vanhemmat olivat vanhemmuuden ja koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen neuvoloissa. Noin 80 prosenttia vanhemmista koki saaneensa riittävästi tukea omalle jaksamiselleen, parisuhteelleen ja perhe-elämälleen. Noin 70 prosenttia vanhemmista koki saaneensa riittävästi tukea lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Tutkimus osoitti myös, että neuvolapalvelujen laatu vaihteli alueellisesti ja vanhempien taustatekijöiden mukaan. Parhaiten koko perheen hyvinvointi huomioitiin niissä neuvoloissa, joissa oli terveydenhoitajia valtakunnallisten henkilöstömitoitussuositusten mukainen määrä. Vähän koulutetut ja suurten kaupunkien ulkopuolella asuvat vaikuttivat olevan muita vanhempia tyytyväisempiä neuvolapalveluihin.

Tutkimus toi esiin myös sen, että monet tekijät vanhempien elämäntilanteessa vaikuttivat palvelukokemukseen. Useimmin riittämättömyyden kokemuksia palveluissa oli esikoisen saaneilla, ulkomaalaistaustaisilla sekä taloushuolia, yksinäisyyttä ja uupumuksen oireita kokeneilla vanhemmilla.

– Vanhempien palvelutarpeet ovat erilaisia ja siksi lapsiperhepalvelujen tulee olla yksilöllisiä, vaikka niitä kehitetäänkin kokonaisuuksina. Alueellisilla perhekeskuksilla on tärkeä rooli perheiden tukemisessa ja tuen tarpeiden tunnistamisessa, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti tiedotteessa.


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *