Valtiontukien leikkaukset uhkaavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa: Mitä seuraavaksi?

Hallituksen suunnitelmien mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia leikataan 100 miljoonalla eurolla eli neljänneksellä vuoteen 2027 mennessä. Järjestöbarometrin alustavat tiedot osoittavat, että järjestöt ovat jo nyt huolissaan tulevista leikkauksista Tutkimus tehtiin tammi-helmikuussa. Jos leikkaukset toteutetaan, järjestöjen on asetettava etusijalle, mille ihmisryhmille ne voivat tarjota toimintaa tulevaisuudessa. Leikkausten seurauksena osa toiminnan nykyisistä käyttäjistä sekä uusia toimintoja tarvitsevat


Hallituksen suunnitelmien mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia leikataan 100 miljoonalla eurolla eli neljänneksellä vuoteen 2027 mennessä. Järjestöbarometrin alustavat tiedot osoittavat, että järjestöt ovat jo nyt huolissaan tulevista leikkauksista. Tutkimus tehtiin tammi-helmikuussa. 📉

Jos leikkaukset toteutetaan, järjestöjen on asetettava etusijalle, mille ihmisryhmille ne voivat tarjota toimintaa tulevaisuudessa. Leikkausten seurauksena osa toiminnan nykyisistä käyttäjistä sekä uusia toimintoja tarvitsevat henkilöt jäävät toiminnan ulkopuolelle. Esimerkiksi lastensuojelun ja nuorisokasvatuksen alalla toimivat järjestöt odottavat tukileikkausten vaikutusten olevan merkittävämpiä kuin muilla aloilla. 🚸

Järjestötukea tarvitsevien kokemat tukileikkaukset merkitsevät hyvinvoinnin ja osallisuuden vähenemistä sekä eristäytymisen ja eriarvoisuuden lisääntymistä toiminnan ja muun tuen vähenemisen seurauksena. Se, että monilla ihmisillä ei ole helposti saatavilla apua arkea vaativissa elämäntilanteissa, johtaa vaikeuksien syvenemiseen. 🌍

Järjestöille myönnettävän valtion rahoituksen on oltava pitkäaikaista ja ennakoitavaa, ja sen on oltava parlamentaaristen sopimusten mukaista. Maan kireästä taloustilanteesta huolimatta leikkauksia ei pidä tehdä vuonna 2027 tai tulevassa budjettikriisissä. 💡