Utbredda Oskuldstester i Turkmenistan: Ett Kränkande Ingripande mot Kvinnors Rättigheter

Kvinnliga gymnasieelever i västra Turkmenistan tvingas gå igenom obligatoriska ”oskuldstester” för att bedöma deras ”moral”. Elever som anses underkända rapporteras till polis och landets säkerhetsdepartement, rapporterar Radio Free Europe/Radio Liberty med hänvisning till en källa inom skolväsendet i provinsen Balkan. Testerna, som utförs genom en gynekologisk undersökning av flickornas slidkrans, sker enligt


I västra Turkmenistan står kvinnliga gymnasieelever inför en oroväckande verklighet. De tvingas undergå obligatoriska ”oskuldstester” för att bedöma deras ”moral”. Denna praxis, som belyses av Radio Free Europe/Radio Liberty, speglar en djupgående kränkning av kvinnors integritet och rättigheter. Utan föräldrarnas medgivande utsätts dessa unga kvinnor för en gynekologisk undersökning som inte bara är kränkande utan också grundlöst ifrågasatt av Världshälsoorganisationen för dess vetenskapliga ogiltighet.

  • Problemets Kärna: Elever som inte klarar dessa ”tester” rapporteras till polisen och säkerhetsdepartementet. En orsak till denna kränkande praxis tros vara en ökning av tonårsgraviditeter. Men, konsekvenserna sträcker sig långt bortom det omedelbara, med stigmatisering, social isolering, och i värsta fall, självmord eller hedersmord som mörka följder.
  • Samhällets Syn: I det patriarkala Turkmenistan har stigmatiseringen av kvinnor som stämplas som ”icke-oskuld” eller ”omoralisk” djupa och skadliga rötter. Så kallade oskuldstester, trots sin vetenskapliga ogiltighet, fortsätter att vara en metod för att utöva könsbaserat våld.
  • Internationell Reaktion: Världshälsoorganisationen och andra internationella organ har fördömt dessa tester som kränkande och skadliga. Trots detta, rapporter om påtvingade oskuldstester i Turkmenistan och dess centralasiatiska grannländer fortsätter att framkomma.

Denna praxis är inte bara en kränkning av kvinnors rättigheter utan även en spegling av de djupgående sociala och kulturella problem som finns i Turkmenistan och bortom. Det krävs en omfattande insats från både nationella och internationella samfundet för att sätta ett slut på denna kränkande behandling och stärka kvinnors rättigheter och värdighet.