Ukraina Nato – miksi sotilasliitto jätti Ukrainan tyhjän päälle ja mitä se merkitsee Euroopalle?


Ukraina pettyi Naton jäsenyyslupaukseen – mitä se tarkoittaa Euroopan turvallisuudelle?

Naton huippukokous Vilnassa päättyi tiistaina ilman selkeää aikataulua Ukrainan jäsenyydelle sotilasliitossa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsui tilannetta ”absurdiksi” ja sanoi, että Ukrainan Nato-jäsenyys on Venäjän käsissä. 🤬

Nato lupasi kuitenkin Ukrainalle ”vahvan paketin” ja ”selkeän polun kohti jäsenyyttä”, johon kuuluu muun muassa sotilaallista ja käytännön tukea, uudistusten edistämistä ja jäsenyysvaatimusten täyttämistä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi, että ”Ukrainasta tulee Naton jäsen” ja että jäsenyyskutsu annetaan, kun ehdot ovat kohdallaan. 🙌

Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Onko Nato valmis ottamaan vastaan maan, joka on sodassa Venäjän kanssa? Entä miten Venäjä reagoi Naton laajentumiseen sen rajojen lähelle? Ja miten tämä vaikuttaa Euroopan turvallisuuteen ja vakaudelle? 🤔

Naton jäsenyys ei ole helppo tie Ukrainalle

Ukraina on ilmaissut halunsa liittyä Natoon jo vuosia, varsinkin sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja aloitti sotilaallisen tukensa Itä-Ukrainan separatisteille vuonna 2014. Ukraina on saanut Naton tukea konfliktissa muun muassa aseiden, ammusten, koulutuksen ja tiedustelun muodossa. 🇺🇦

Nato on myös tunnustanut Ukrainan oikeuden päättää omasta turvallisuuspolitiikastaan ja antanut sille niin sanotun MAP-ohjelman (Membership Action Plan), joka on askel kohti jäsenyyttä. MAP-ohjelma sisältää konkreettisia toimia, joita ehdokasmaiden pitää toteuttaa ennen kuin ne voivat saada virallisen kutsun liittyä Natoon. 📝

Nyt Nato on päättänyt poistaa MAP-ohjelman vaatimuksen Ukrainalta ja siirtyä suoraan yhden askeleen prosessiin, jossa jäsenyyskutsu riippuu vain siitä, että kaikki liittolaiset ovat yksimielisiä asiasta ja että Ukraina täyttää kaikki kriteerit. Tämän pitäisi nopeuttaa ja yksinkertaista Ukrainan jäsenyysprosessia, mutta se ei takaa sitä, että se tapahtuu pian tai lainkaan. ⏳

Naton laajentuminen herättää Venäjän vastustusta

Venäjä on vastustanut voimakkaasti Naton laajentumista sen entisille neuvostotasavalloille tai muille naapurimaille. Venäjän presidentti Vladimir Putin on pitänyt Natoa uhkana Venäjän turvallisuudelle ja etupiirille ja varoittanut, että Ukrainan liittyminen Natoon olisi ”punainen viiva”, joka voisi johtaa sotilaalliseen vastatoimeen. 🇷🇺

Venäjä on myös lisännyt sotilaallista painostusta Ukrainaa vastaan viime kuukausina, kokoamalla joukkoja ja aseita sen rajalle ja Krimille. Venäjä on myös uhannut käyttää ydinaseitaan, jos Nato tai muut maat puuttuvat sen toimiin Ukrainassa. Venäjän tavoitteena on estää Ukrainan lähestyminen länttä ja pitää se epävakaana ja riippuvaisena. ☢️

Naton jäsenyys voi lisätä tai vähentää Euroopan turvallisuutta

Ukrainan Nato-jäsenyydellä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia Euroopan turvallisuuteen ja vakaudelle. Positiivisesti ajatellen, Ukrainan jäsenyys voisi vahvistaa sen puolustuskykyä ja demokratiaa, lisätä sen uskottavuutta kansainvälisesti ja lähentää sitä Euroopan unionia. Se voisi myös lähettää selkeän signaalin Venäjälle, että Nato on valmis puolustamaan kaikkia jäseniään hyökkäyksen sattuessa. 🇪🇺

Negatiivisesti ajatellen, Ukrainan jäsenyys voisi kärjistää konfliktia Venäjän kanssa ja lisätä sotilaallista jännitystä Euroopassa. Se voisi myös aiheuttaa erimielisyyksiä Naton sisällä, sillä kaikki liittolaiset eivät ole valmiita ottamaan vastaan uusia jäseniä tai riskejä niiden vuoksi. Lisäksi se voisi heikentää mahdollisuuksia vuoropuheluun ja yhteistyöhön Venäjän kanssa muiden alueellisten tai globaalien kysymysten ratkaisemiseksi. 🌎

Yhteenveto

Tämä artikkeli käsitteli Ukrainan Nato-jäsenyyden tilannetta ja sen vaikutuksia Euroopan turvallisuuteen. Artikkelissa kerrottiin, että Nato tarjosi Ukrainalle nopeamman tien jäsenyyteen, mutta ei antanut sille selkeää aikataulua tai kutsua. Artikkelissa myös analysoitiin, miten Venäjä reagoi Naton laajentumiseen ja mitä hyötyjä ja haittoja Ukrainan jäsenyydellä voisi olla Euroopalle. Artikkelin lähteinä käytettiin seuraavia verkkosivuja: