Suomen Pankki paljasti vuosikertomuksessaan: Näin se sijoittaa vastuullisesti ja vähentää hiilijalanjälkeään


Suomen Pankki julkaisi vuosikertomuksen ja vastuullisen sijoittamisen raportin

Suomen Pankki on julkaissut vuosikertomuksensa ja vastuullisen sijoittamisen raporttinsa vuodelta 2022. Vuosikertomus kuvaa Suomen Pankin toimintaa ja taloutta sekä rahapolitiikan ja rahoitusvakauden tilannetta euroalueella ja Suomessa. Vastuullisen sijoittamisen raportti kertoo, miten Suomen Pankki huomioi ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijät (ESG) sijoitustoiminnassaan.

Vuosikertomus: Suomen talous elpyi koronakriisistä

Suomen Pankin vuosikertomuksen mukaan Suomen talous elpyi koronakriisistä vuonna 2022 paremmin kuin odotettiin. Talouskasvu oli 3,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli supistunut 2,9 prosenttia. Elpyminen johtui muun muassa rokotusten edistymisestä, rajoitustoimien lieventymisestä, kotitalouksien kulutuksen kasvusta ja elvyttävästä finanssipolitiikasta.

Suomen Pankki osallistui Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikan toteuttamiseen euroalueella. EKP jatkoi erittäin kevyttä rahapolitiikkaa tukemaan talouden toipumista ja inflaation palautumista tavoitteeseensa. EKP piti ohjauskorot ennallaan ja jatkoi arvopaperien osto-ohjelmiaan. Suomen Pankki osti arvopapereita noin 18 miljardin euron arvosta vuonna 2022.

Suomen Pankki edisti myös rahoitusvakautta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suomen Pankki seurasi rahoitusjärjestelmän tilaa ja riskejä sekä antoi suosituksia makrovakauspolitiikan toimenpiteistä. Suomen Pankki osallistui myös Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) valvontatehtäviin ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (ESRB) työhön.

Vastuullisen sijoittamisen raportti: Hiilijalanjälki pienentyi

Suomen Pankki on julkaissut vastuullisen sijoittamisen raporttinsa ensimmäistä kertaa. Raportti kuvaa, miten Suomen Pankki huomioi ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijät (ESG) sijoitustoiminnassaan. Suomen Pankki sijoittaa osan omista varoistaan osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin.

Suomen Pankki on sitoutunut vähentämään sijoitussalkkunsa hiilijalanjälkeä ja tukemaan siirtymää vähähiiliseen talouteen. Suomen Pankki on asettanut tavoitteeksi, että sen sijoitussalkun hiilijalanjälki on 30 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2022 Suomen Pankin sijoitussalkun hiilijalanjälki oli 19 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksin.

Suomen Pankki on myös lisännyt vihreiden joukkovelkakirjojen osuutta sijoitussalkussaan. Vihreät joukkovelkakirjat ovat sellaisia, joiden tuotto käytetään ympäristöystävällisiin hankkeisiin, kuten uusiutuvan energian tai julkisen liikenteen kehittämiseen. Vuonna 2022 Suomen Pankki sijoitti vihreisiin joukkovelkakirjoihin noin 1,2 miljardia euroa, mikä oli noin 10 prosenttia sen joukkovelkakirjasalkusta.

Suomen Pankki ottaa huomioon myös sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät sijoituspäätöksissään. Suomen Pankki noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI) ja YK:n yleissopimusta ihmisoikeuksista, työelämän perusnormeista, ympäristöstä ja korruption vastaisesta toiminnasta (UN Global Compact). Suomen Pankki pyrkii edistämään näitä periaatteita myös sijoituskohteissaan ja käyttää äänioikeuttaan osakkeenomistajana.

Lähteet:

Bank of Finland Annual Report 2022

Bank of Finland’s Annual Report on Responsible Investments 2022


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *