Suomalaiset huolestuneita Itämeren tilasta – roskaantuminen ja rehevöityminen suurimmat ongelmat


Itämeri on Suomenlahden ja Pohjanlahden ympäröimä murtovesiallas, joka on yksi maailman saastuneimmista meristä. Suomalaiset ovat tietoisia Itämeren tilanteesta ja pitävät sitä tärkeänä asiana, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta.

  • Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät roskaantumista ja rehevöitymistä kaikkein suurimpina uhkina Itämeren tulevaisuudelle. Roskaantuminen tarkoittaa muun muassa muoviroskan ja mikromuovin kertymistä mereen. Rehevöityminen tarkoittaa liiallisen ravinteiden pääsyn aiheuttamaa levien lisääntymistä ja hapettomien alueiden syntymistä.
  • Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat myös valmiita tekemään omia toimia Itämeren hyväksi. Esimerkiksi 85 prosenttia vastaajista sanoi välttävänsä muovipusseja kaupassa ja 77 prosenttia sanoi kierrättävänsä jätteensä. Lisäksi 69 prosenttia sanoi vähentävänsä lihansyöntiään ja 64 prosenttia sanoi käyttävänsä julkista liikennettä tai pyörää auton sijaan.
  • Kyselytutkimus tehtiin osana Itämerta suojelevaa kampanjaa, joka on nimeltään Pelasta pohjoinen. Kampanjan tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta Itämeren tilasta ja kannustaa heitä toimimaan sen hyväksi. Kampanjan takana ovat muun muassa WWF Suomi, John Nurmisen säätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *