Soiden ennallistaminen hyödyttää lepakoita, suoluontoa ja hiilensidontaa


Soiden ennallistaminen on tärkeää luonnon ja ilmaston kannalta 🌱

Hei, Oletko kiinnostunut soiden ennallistamisesta? Tiesitkö, että soiden ennallistaminen on yksi tehokkaimmista tavoista suojella luonnon monimuotoisuutta ja hillitä ilmastonmuutosta? 🌎

Suomessa on ojitettu yli puolet alkuperäisestä suoalasta metsä- ja maatalouden tarpeisiin. Ojitus on muuttanut soiden vesitaloutta, kasvillisuutta ja eliöstöä. Se on myös lisännyt hiilidioksidin, typpioksiduulin ja ravinteiden huuhtoutumista soilta vesistöihin. 😢

Soiden ennallistamisella pyritään palauttamaan ojitettu suo rakenteeltaan ja toiminnaltaan luonnontilaisen suon kaltaiseksi. Tärkein ennallistamistoimenpide on ojien tukkiminen tai patoaminen, jolloin vedenpinta nousee ja suo kostuu. Tämä edistää suolle tyypillisen kasvillisuuden ja eläimistön palautumista. 🌿

Soiden ennallistamisella on monia hyötyjä luonnolle ja ilmastolle. Ennallistetut suot ovat tehokkaita hiilinieluja, jotka sitovat ilmakehän hiiltä turpeeseen. Ne myös vähentävät rehevöittävien ravinteiden valumista soilta vesistöihin ja tasoittavat tulvia. Lisäksi ne tarjoavat elinympäristöjä monille uhanalaisille lajeille, kuten lepakoille, kurjille ja suokukille. 🦇🐦🌼

Mitä uutta soiden ennallistamisesta? 📰

Soiden ennallistamisesta on viime aikoina uutisoitu paljon. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Turun yliopiston tutkimus osoitti, että lepakot hyötyvät soiden ennallistamisesta. Tutkimuksessa seurattiin lepakoiden esiintymistä noin parillakymmenellä suolla Etelä-Suomessa. Osa kohteista oli ennallistettuja ja osa ennallistamattomia. Tulosten mukaan lepakot käyttivät enemmän ennallistettuja kuin ennallistamattomia soita, ja niiden lajirunsaus oli korkeampi ennallistetuilla soilla. Lepakot ovat tärkeitä pölyttäjiä ja hyönteissyöjiä, jotka auttavat ylläpitämään luonnon tasapainoa. Lähde
  • Metsähallitus aloitti soiden ennallistamisen Teijon kansallispuistossa Salossa. Hankkeessa ennallistetaan noin 300 hehtaaria ojitettua suota vuosina 2020–2022. Ennallistaminen parantaa suoluonnon tilaa ja monimuotoisuutta sekä lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia. Teijon kansallispuisto on tunnettu monipuolisesta luonnostaan, johon kuuluu niin metsiä, soita kuin merenrantaa. Lähde
  • Suomen luontopaneeli julkaisi raportin, jossa esittää soiden ennallistamista ja rahoituksen suuntaamista maakuntien kautta. Raportin mukaan soiden ennallistaminen on tärkeä työkalu luontohaittojen korjaamisessa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Suomen luontopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, joka tuottaa tietoa luonnon tilasta ja sen muutoksista. Lähde

Miksi soiden ennallistaminen on sinulle tärkeää? 🤔

Soiden ennallistaminen on sinulle tärkeää, jos välität luonnosta ja ilmastosta. Soiden ennallistaminen auttaa säilyttämään ainutlaatuisia elinympäristöjä ja lajeja, jotka ovat osa Suomen luonnonperintöä. Soiden ennallistaminen myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsee ilmaston lämpenemistä, joka uhkaa koko maapallon hyvinvointia. 😊

Voit osallistua soiden ennallistamiseen monin tavoin. Voit esimerkiksi lahjoittaa rahaa soidensuojelujärjestöille, kuten Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssille tai WWF:n Luontolahjalle. Voit myös vierailla ennallistetuilla soilla ja tutustua niiden elämään. Voit myös levittää tietoa soiden merkityksestä ja ennallistamisesta ystävillesi ja perheellesi. 🙌

Toivottavasti tämä artikkeli oli sinulle hyödyllinen ja kiinnostava. Jos haluat tietää lisää soiden ennallistamisesta, voit tutustua näihin lähteisiin:

Kiitos, että luit tämän artikkelin. Jos pidit siitä, jaa se eteenpäin sosiaalisessa mediassa tai kommentoi alla. Haluaisin kuulla mielipiteesi soiden ennallistamisesta. 😍