Sähköautojen hankintatuki loppui – nyt autoala vaatii hallitukselta toimia!


Sähköautojen kysyntä hiipuu – tarvitaanko lisää hankintatukia?

Sähköautojen myynti on laskenut Suomessa viime kuukausina, kun sähköautojen hankintatuki loppui vuoden 2022 alussa. Samaan aikaan sähkön hinta on noussut, mikä on heikentänyt sähköautojen kilpailukykyä polttomoottoriautoihin verrattuna. Autoala vaatii hallitukselta lisää kannustimia sähköautojen hankintaan, jotta Suomi saavuttaisi ilmastotavoitteensa liikenteessä. 🚗🌱

Mitä hankintatuki on?

Sähköautojen hankintatuki oli valtion tukiohjelma, joka maksoi osan uuden täyssähköauton hinnasta ostajalle. Tuki oli enintään 2 000 euroa tai 25 prosenttia auton hinnasta ilman veroja. Tuki oli voimassa vuosina 2018–2021, ja sen tavoitteena oli edistää sähköautojen yleistymistä Suomessa. Tuen avulla rekisteröitiin yhteensä noin 13 000 uutta sähköautoa. ⚡️💰

Miksi kysyntä on laskenut?

Sähköautojen kysyntä on laskenut syystä, että hankintatuki ei ole enää saatavilla. Tämä on nostanut sähköautojen hintaa suhteessa polttomoottoriautoihin, jotka ovat edelleen halvempia hankkia. Lisäksi sähkön hinta on noussut merkittävästi viime aikoina, mikä on kasvattanut sähköautojen käyttökustannuksia. Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa pohjoismaisen sähkömarkkinan tilanne, hiilidioksidipäästöjen hinta ja verotus. 🔌💸

Mitä autoala ehdottaa?

Autoala ehdottaa, että hallitus palauttaisi sähköautojen hankintatuen tai kehittäisi uudenlaisen kannustinjärjestelmän, joka palkitsisi vähäpäästöisten autojen ostajia. Autoala katsoo, että ilman riittäviä kannustimia sähköautojen markkinaosuus ei nouse riittävän nopeasti, jotta Suomi voisi saavuttaa liikenteen päästövähennystavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Autoala muistuttaa myös, että sähköautojen lisääntyminen edellyttää riittävää latausinfrastruktuuria ja verkkokapasiteettia eri puolilla maata. 🚘🔋

Mitä sinä ajattelet?

Sähköautot ovat yksi tapa vähentää liikenteen päästöjä ja torjua ilmastonmuutosta. Sähköautot ovat myös hiljaisempia, tehokkaampia ja edullisempia huoltaa kuin polttomoottoriautot. Mutta ovatko ne vielä tarpeeksi houkuttelevia ostaa? Tarvitaanko lisää hankintatukia vai muita keinoja edistää sähköautoilua? Kerro meille mielipiteesi kommenttikentässä! 😍👇