Printtilehtien suosio laskee: yli 65-vuotiaatkin lukevat nyt mieluummin uutiset verkosta


Printtilehtien lukeminen on vähentynyt Suomessa viime vuosina, ja nyt se on ensimmäistä kertaa kaikissa ikäryhmissä harvinaisempaa kuin uutisten lukeminen verkosta. Tämä käy ilmi Sanomalehtien Liiton tuoreesta tutkimuksesta, joka perustuu Tilastokeskuksen väestötutkimukseen.

Tutkimuksen mukaan printtilehtien lukeminen on laskenut kaikissa ikäryhmissä vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2020 printtilehtiä luki päivittäin enää 38 prosenttia suomalaisista, kun taas verkkolehtiä luki 62 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 51 prosenttia ja 49 prosenttia.

Printtilehtien lukemisen väheneminen on ollut erityisen suurta yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä, joka on perinteisesti ollut printtilehtien uskollisin lukijakunta. Vuonna 2020 printtilehtiä luki päivittäin enää 57 prosenttia yli 65-vuotiaista, kun taas verkkolehtiä luki 43 prosenttia. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 75 prosenttia ja 25 prosenttia.

Printtilehtien lukemisen vähenemisen syitä ovat muun muassa digitalisaatio, mediakulutuksen monipuolistuminen, uutistarjonnan lisääntyminen ja lukutottumusten muuttuminen. Verkkolehtien lukemisen etuja ovat muun muassa ajankohtaisuus, helppous, nopeus, monimuotoisuus ja edullisuus. Verkkolehtien lukeminen on myös ympäristöystävällisempää kuin printtilehtien lukeminen.

Printtilehtien lukemisen väheneminen on haaste sanomalehtialalle, joka joutuu sopeutumaan muuttuviin markkinoihin ja asiakastarpeisiin. Sanomalehtialan on kehitettävä uusia liiketoimintamalleja ja palveluita, jotka vastaavat verkkolehtien lukijoiden odotuksia ja mieltymyksiä. Sanomalehtialan on myös pidettävä kiinni laadukkaasta ja luotettavasta journalismista, joka erottaa sen muista uutislähteistä.