Pirkanmaan hyvinvointialue hakee lääkäreitä Acutaan ja Valkeakoskeen – Edellinen kilpailutus keskeytettiin


Pirkanmaan hyvinvointialue on aloittamassa uuden kilpailutuksen lääkäripalveluiden hankkimiseksi Acutan ja Valkeakosken päivystyksiin. Kilpailutus koskee yhteensä 24 lääkärin työpanosta, ja sen arvo on noin 10,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Acuta on Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimiva yhteispäivystys, joka vastaa Pirkanmaan alueen kiireellisestä erikoissairaanhoidosta ja osasta perusterveydenhuollon päivystystä. Valkeakosken päivystys on osa Valkeakosken sairaalaa, joka tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja.

Pirkanmaan hyvinvointialue oli aiemmin kilpailuttanut lääkäripalvelut Acutalle ja Valkeakoskelle, mutta keskeytti kilpailutuksen syyskuussa. Syynä oli se, että tarjoukset olivat liian kalliita ja eivät täyttäneet kaikkia vaatimuksia. Nyt hyvinvointialue on tarkentanut kilpailutuksen ehtoja ja aikoo julkaista uuden hankintailmoituksen lokakuun lopussa.

Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa yhtenäistää vuokratyöntekijöiden palkkoja ja sopimusehtoja niputtamalla lähes kaikki lääkärityövoiman tarpeet yhden toimittajan hoidettavaksi. Tavoitteena on parantaa lääkäreiden saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. Kilpailutus ei koske vakituisia lääkäreitä, vaan täydentää niitä.