Pietarsaaressa lipeävuoto saastutti maata ja vettä – puhdistustyöt jatkuvat aamuun asti


Pietarsaaressa sattui perjantaina iltapäivällä vakava ympäristöonnettomuus, kun teollisuusalueella sijaitsevasta lipeäsäiliöstä vuoti noin 10 000 litraa lipeää maastoon ja vesistöön. Lipeä on erittäin syövyttävää ja haitallista eliöille.

Onnettomuus tapahtui, kun säiliön pohjassa ollut venttiili petti ja lipeää alkoi valua ulos. Vuoto havaittiin nopeasti ja se saatiin tukittua, mutta vuotokohtaa ei ole vielä löydetty. Pelastuslaitos, ympäristöviranomaiset ja tehtaan henkilökunta ryhtyivät välittömästi torjumaan ja rajoittamaan vuodon seurauksia.

Lipeää valui maaperään, ojaan ja siitä edelleen jokeen, joka laskee Pietarsaarenlahteen. Pelastuslaitos rakensi patoja ja imeytysaltaita estämään lipeän leviämistä. Lisäksi jokeen asetettiin öljyntorjuntapuomeja, sillä lipeän mukana oli kulkeutunut myös öljyä.

Lipeän aiheuttamia ympäristövaikutuksia on ryhdytty selvittämään. Lipeä nostaa veden pH-arvoa ja voi aiheuttaa kalakuolemia ja muita haittoja vesiekosysteemille. Maaperään joutunut lipeä voi tuhota kasvillisuutta ja mikro-organismeja. Ihmisille lipeä voi aiheuttaa palovammoja ja ärsytystä.

Torjunta- ja puhdistustyöt jatkuvat läpi yön ja saattavat kestää aamuun saakka. Viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä välttämään aluetta ja olemaan koskematta lipeään. Alueella on tehty ilmanlaadun mittauksia, mutta niissä ei ole havaittu vaarallisia pitoisuuksia.