Norska elsparkcyklar i nytt bråk: ”En skenmanöver”

Elsparkcyklar är ett omdebatterat färdmedel i storstäderna och för att bedriva uthyrning av elsparkcyklar krävs tillstånd från polismyndigheten – något flera ansökte om i april för att kunna ha sina fordon på stadens gator från 1 juli 2024.  I nuvarande nämndbeslut tillåts 12.000 elsparkcyklar cirkulera i staden, och det totala antalet fördelas mellan elsparkcykelbolagen som


Elsparkcyklar är ett omdebatterat färdmedel i storstäderna och för att bedriva uthyrning av elsparkcyklar krävs tillstånd från polismyndigheten – något flera ansökte om i april för att kunna ha sina fordon på stadens gator från 1 juli 2024. 

I nuvarande nämndbeslut tillåts 12.000 elsparkcyklar cirkulera i staden, och det totala antalet fördelas mellan elsparkcykelbolagen som ansökt om polistillstånd. Resultatet visar att Voi och Lime får 4500 cyklar var, Bolt 2800 och Ryde 200. 

Norska Ryde ansökte om 3.500 elsparkcyklar i Stockholm, att de tilldelades så pass få jämfört med konkurrenterna har skapat frustration. 

”Marknaden är nu de facto stängd – inte bara för oss, utan för alla som vill etablera sig”, säger Espen Rønneberg.

Det här är inte första gången Ryde hamnar i konflikt. Företaget har tidigare anklagats för att ställa ut fordon utan tillstånd , senast var knappt två månader sedan i Stockholm. Dessförinnan Gävle, där bolaget stämdes i tingsrätten för att senare frikännas. 

Enligt Stockholm stad har beslutet ingenting att göra med Rydes förflutna. Det handlar om att tilldelningen är prestationsbaserad, vilket innebär att nya aktörer får börja med kortare provtillstånd och färre fordon. 

Läs mer: Vois vd efter Per Hagmans sågning: ”Inte kul att vara kulturman”

Bolagen måste bevisa att de uppfyller kriterierna staden erhåller, som till exempel att leverera fungerande cyklar och efterleva parkeringsrelaterade krav. 

”Mätningar och utvärderingar görs löpande utifrån de av nämnden fastställda kriterierna. En utveckling och ett lärande har skett inom kontoret, en tydlig och konstruktiv dialog har etablerats med elsparkcykelbolagen och ett övervakningssystem finns”, skriver Martin Hubertson Merbom, enhetschef på tillståndsavdelningen inom Stockholms stad, i ett mejl till Di. 

Martin Hubertson Merbom, enhetschef på tillståndsavdelningen inom Stockholms stad.
Martin Hubertson Merbom, enhetschef på tillståndsavdelningen inom Stockholms stad.

Kommunen redogör att Ryde tidigare år har strukits i stadens lämplighetsbedömning, baserat på erfarenheter och intervjuer från andra kommuner som gett negativa omdömen. 

”Nu har vi valt att prova dem i en mindre omfattning för att se om de kan hålla sig till stadens regelverk och riktlinjer. Rydes ombud har skrivit på den avsiktsförklaring vi har uppfört”, skriver Martin Hubertson Merbom. 

Företaget har möjlighet att ansöka nytt tillstånd om sex månader. 

”I och med att de resterande 11.800 stycken redan har getts bort i två år finns det ingen möjlighet att utöka antalet elsparkcyklar inom dagens reglering. Kommunen har bekräftat detta för oss, prövolicensen vi har fått är därför en skenmanöver”, säger Espen Rønneberg. 

Ryde finns just nu bara aktivt i en del av Stockholm, i Nacka. 

”Vi hoppas att Konkurrensverket agerar för denna konkurrensfientliga reglering”, säger Espen Rønneberg.