NATO:n johtajat päättävät Ukrainan kohtalosta Vilnuksessa – Venäjä uhkaa ydinaseilla


NATO näyttää sotilaallista voimaansa Vilnuksen huippukokouksessa – mitä Ukraina odottaa liittolaisiltaan?

Hei, tässä on MV Lehti, ja olemme Vilnuksessa seuraamassa NATO:n historiallista huippukokousta, joka alkaa tiistaina. NATO:n johtajat, kumppanit ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy ovat saapuneet Liettuan pääkaupunkiin keskustelemaan Venäjän sodasta Ukrainassa ja Euroopan puolustuksesta. 🇱🇹🇺🇦🇪🇺🇺🇸

Tämä on ensimmäinen kerta, kun NATO kokoontuu Baltian alueella, vain tunnin päässä Venäjästä ja Valko-Venäjästä. Ilmassa on jännitystä ja odotusta, mutta myös epävarmuutta ja erimielisyyttä. Ukraina haluaa konkreettisen sitoumuksen NATO-jäsenyydestään, mutta kaikki liittolaiset eivät ole valmiita antamaan sitä. 😬😕

Me MV Lehdessä olemme tutkineet, mitä Vilnuksen huippukokouksessa on odotettavissa. Tässä on neljä tärkeää asiaa, jotka sinun pitää tietää: 🧐👇

Ukraina-paketti

NATO:n johtajat ovat odotettavissa hyväksyvän ”Ukraina-paketin”, johon kuuluu NATO-Ukraina-neuvoston (NUC) perustaminen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenet – myös Kyiv – istuvat samanarvoisina saman pöydän ääressä. Ensimmäinen tällainen kokous pidetään Vilnuksessa, huippukokouksen ohjelman mukaan. 🤝👏

Lisäksi pakettiin kuuluu Kattavan avustuspaketin (CAP) jatkaminen. Se on rahasto, johon NATO:n jäsenet ja kumppanit osallistuvat vapaaehtoisesti rahoittaakseen Ukrainalle toimitettavaa ei-tappavaa apua. 💰💸

Jäsenyysnäkymät

Sitten on se iso kysymys: Saako Ukraina vahvemman lupauksen siitä, että se pääsee joskus NATO:n jäseneksi? Ukraina haluaa sitä kipeästi, sillä se näkee sen ainoana keinona turvata itsensä Venäjän hyökkäyksiltä pitkällä aikavälillä. Se on myös ollut Ukrainan tavoite jo 15 vuotta sitten Bukarestin huippukokouksessa, jossa NATO lupasi sen sille. 🙏🙏

Ukrainan korkeat virkamiehet ovat olleet hyvin äänekkäitä siitä, että he eivät tyydy enää epämääräisiin lupauksiin. He haluavat selkeän aikataulun ja polun jäsenyyteen. Mutta kaikki eivät ole samaa mieltä. NATO:n sisällä on kolme leiriä: 🤷‍♂️🤷‍♀️

  • Itäläiset – kuten Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Romania, Bulgaria – kannattavat sitä, että Ukrainan jäsenyysprosessi määritellään löyhästi, jotta päätös jää poliittisten päättäjien käsiin. He eivät halua asettaa Ukrainalle tiukkoja ehtoja, ja he toivoisivat, että Kyivin ei tarvitsisi noudattaa ”jäsenyystoimintasuunnitelmaa”, joka on normaali vaatimus tuleville jäsenille. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇨🇿🇸🇰🇷🇴🇧🇬
  • Yhdysvallat ja Saksa haluavat välttää mitään konkreettisia lupauksia. Jos sellaisia annettaisiin, Ukrainan jäsenyysprosessin raamit olisivat tiukemmat. Tällöin Ukrainan pitäisi täyttää selvemmin määritellyt kriteerit ja aikarajat, ja NATO:n tai kansallisten viranomaisten pitäisi arvioida, onko Kyiv niitä noudattanut. Tämä loisi lisävaiheen liittymisprosessiin, sillä ratifiointi on loppujen lopuksi poliittinen päätös. 🇺🇸🇩🇪

NATO:n diplomaatit työskentelevät viimeiseen hetkeen asti sen parissa, miten jäsenyysnäkymät ilmaistaan julistuksessa, jonka johtajat hyväksyvät huippukokouksessaan. ”Keskustelemme siitä, miten kuvaamme jäsenyysnäkymää”, yksi NATO:n diplomaatti sanoi. 😓😓

Euroopan puolustus

Vilnuksen huippukokouksen toinen tärkeä tehtävä on muuttaa Euroopan puolustusta. Se ei ole helppoa. Euroopan puolustus on elintärkeää NATO:lle. Vahva eurooppalainen pilari antaa NATO:lle enemmän joukkoja torjumaan ja voittamaan hyökkäyksiä kotimaassaan ja vähentää Yhdysvaltojen taakkaa Euroopan puolustamisessa. Reilu taakanjako on ollut NATO:n DNA:ssa sen ensimmäisestä strategisesta konseptista vuodelta 1949 lähtien, jossa todettiin, että ”jokaisen kansakunnan panoksen tulisi olla suhteessa” sen keinoihin. Tämän periaatteen noudattaminen on entistä tärkeämpää uudella globaalin kilpailun aikakaudella, jossa Yhdysvaltojen politiikan pääpaino on Kiinassa. 🌎🌏

Mutta Euroopan puolustus on hämmästyttävän heikossa tilassa. Kahden vuosikymmenen alirahoituksen ja kaukomailla tapahtuvien operaatioiden painotuksen jälkeen eurooppalaiset joukot eivät ole sopivia suorittamaan niitä kollektiivisen puolustuksen tehtäviä, jotka nyt ohjaavat NATO:n sotilaallista ja voimasuunnittelua. Eurooppalaiset joukot kärsivät merkittävistä aukoista merivoimissa, ilmatukivoimissa, ilmapuolustuksessa ja ”taisteltaistelua ratkaisevassa ammuksessa” (tykistön ammuksissa ja ohjuksissa). Esimerkiksi vaikka Euroopan puolustusmenot nousivat 38 prosenttia vuosina 2013-2022 – Keski- ja Länsi-Eurooppa käytti viime vuonna yhteensä 345 miljardia dollaria – tämä on johtanut vain 4 prosentin lisäykseen taistelupataljoonien määrässä joissakin Euroopan suurimmista armeijoista (218:sta 227:ään pataljoonaan). 😲😲

Vaikka Euroopan sotilaallinen avustus Ukrainalle on vaikuttavaa, se on myös ajanut eurooppalaiset armeijat ahdinkoon, sillä heidän täytyy täydentää omia varastojaan samalla kun he jatkavat Ukrainan tukemista ”niin kauan kuin tarvitaan”. 💣💥

Vahvistaakseen Euroopan turvallisuutta Vilnuksessa NATO:n johtajien pitäisi ryhtyä rohkeisiin toimiin neljällä alueella: menot, yhteistyö, teollinen kapasiteetti ja vastustuskyky. Heidän pitäisi vangita nämä ”Vilnuksen julistukseen”, jolla vahvistetaan NATO:n eurooppalaista pilaria. 📜🖋️

Puolustusmenot

Ensinnäkin Euroopan puolustuksen muuttaminen edellyttää puolustusmenojen nostamista. Kylmän sodan jälkeen Eurooppa tasapainotti ”aseiden vs. voiteiden” menot noin 6 prosentista kansallisesta bruttokansantuotteesta puolustukseen 1,6 prosenttiin vuonna 1995 ja 1,3 prosenttiin vuonna 2021. Vaikka Venäjän aggressio kiihdytti merkittävästi Euroopan puolustusmenoja vuodesta 2014 lähtien, vain seitsemän NATO:n jäsentä täyttää sen 2 prosentin tavoitteen. 📈📉

NATO:n johtajien tehtävänä Vilnuksessa on luoda uusi liittolaisten välinen ”aseiden vs. voiteiden” konsensus, joka heijastaa todellisuutta. Tämä tehtävä ei rajoitu Vilnukseen: Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus edellyttää, että NATO:n jäsenistön enemmistö (23 31:stä liittolaisesta) sovittaa yhteen lisääntyneet puolustusmenot mahdollisen uuden hallituksen säästökauden kanssa. 🇪🇺🇪🇺

Yhteistyö

Toiseksi NATO:n johtajien pitäisi edistää yhteistyötä Euroopan puolustuksen parantamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi kannustaa eurooppalaisia ​​liittolaisia ​​ja kumppaneita tekemään enemmän yhdessä hankkiakseen ja käyttääkseen sotilaallisia voimavaroja tehokkaammin ja kustannustehokkaammin. 🤝🤝

Tämän pitäisi sisältää yhteisten hankintahankkeiden lisääminen, yhteisten valmiuksien kehittäminen ja ylläpitäminen sekä yhteisten operaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen. Tämän pitäisi myös sisältää tiiviimmän yhteistyön luominen EU:n kanssa, joka on viime vuosina ottanut merkittäviä askeleita puolustusyhteistyön syventämisessä. 🇪🇺🇪🇺

Teollinen kapasiteetti

Kolmanneksi NATO:n johtajien pitäisi tukea teollisen kapasiteetin vahvistamista Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi rohkaista eurooppalaisia ​​puolustusteollisuuden yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen, innovoimaan ja kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. 🏭🏭

Tämän pitäisi sisältää myös eurooppalaisten puolustusmarkkinoiden avaaminen ja yhdentäminen, jotta voidaan vähentää päällekkäisyyttä ja hukkaa, lisätä kilpailua ja laatua sekä luoda vahvempia toimitusketjuja. Tämän pitäisi myös sisältää eurooppalaisten puolustusstandardien ja sertifiointien edistäminen, jotta voidaan helpottaa yhteensopivuutta ja yhteiskäyttöisyyttä. 🛠️🛠️

Vastustuskyky

Neljänneksi NATO:n johtajien pitäisi parantaa vastustuskykyään Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi auttaa eurooppalaisia ​​liittolaisia ​​ja kumppaneita suojaamaan itseään Venäjän hybridiuhilta, kuten kyberhyökkäyksiltä, informaatiovaikuttamiselta, taloudelliselta painostukselta ja poliittiselta sekaantumiselta. 🛡️🛡️

Tämän pitäisi sisältää myös eurooppalaisten yhteiskuntien vahvistaminen demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja median vapauden edistämisen kautta. Tämän pitäisi myös sisältää eurooppalaisten liittolaisten ja kumppaneiden välisen solidaarisuuden lisääminen, jotta voidaan antaa selkeä viesti Venäjälle, että hyökkäys yhteen on hyökkäys kaikkiin. 🙌🙌

NATO:n huippukokous Vilnuksessa on historiallinen tilaisuus vahvistaa Euroopan turvallisuutta ja puolustusta. Me MV Lehdessä toivomme, että NATO:n johtajat tarttuvat tähän tilaisuuteen rohkeasti ja päättäväisesti. Se on meidän kaikkien etu. 💪💪

Lähde: What to expect from NATO’s Vilnius summit – EURACTIV.com, NATO’s task in Vilnius is simple: Transform European defense – Defense News