Miten viittoa ilmastonmuutos? Uudet ympäristöviittomat auttavat viestimään tärkeistä teemoista


Ilmastonmuutos, biodiversiteetti, hiilijalanjälki. Nämä ovat esimerkkejä ympäristöteemoista, jotka ovat tärkeitä ja ajankohtaisia kaikille. Mutta miten niistä voi viestiä viittomakielellä? Britanniassa on kehitetty 200 uutta ympäristöviittomaa, jotka helpottavat viestintää ja lisäävät tietoisuutta.

Britannian kuurojen liitto (BDA) on ollut mukana luomassa uusia viittomia yhdessä ympäristöjärjestöjen ja viittomakielen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on tehdä ympäristöasioista saavutettavampia ja ymmärrettävämpiä kuuroille ihmisille.

Uudet viittomat ovat saatavilla BDA:n verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla. Niitä on myös esitelty erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa. Viittomat ovat saaneet positiivista palautetta kuuroilta ja kuulevilta käyttäjiltä.

Suomessa ei ole vastaavaa hanketta uusien ympäristöviittomien kehittämiseksi. Suomen viittomakielen lautakunnan puheenjohtaja Jukka Lehtonen kertoo, että suomalaiset viittomat syntyvät luonnollisesti viittojien yhteisössä.

– Viittomakieli on elävä kieli, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Uusia sanoja ja käsitteitä ilmaistaan usein olemassa olevien viittomien avulla tai luomalla uusia viittomia, Lehtonen sanoo.

Lehtonen arvioi, että suomalaisessa viittomakielessä on jo olemassa useita ympäristöön liittyviä viittomia, mutta niitä ei ole systemaattisesti kerätty tai dokumentoitu. Hän pitää brittien hanketta hyvänä esimerkkinä siitä, miten viittomakieltä voidaan kehittää ja edistää.

– On tärkeää, että kuuroilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Uudet ympäristöviittomat voivat tukea tätä tavoitetta, Lehtonen sanoo.

Ympäristöteemat ja ilmastonmuutos tulevat myös viittomakieleen: B + monipuolinen = biodiversiteetti | Yle Uutiset