Media-alan tulevaisuus ja lehdistönvapaus: Suomen rooli kansainvälisessä yhteistyössä

Kun kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja järjestö järjesti tammikuussa seminaarinsa Pariisissa, meiltä mukana olleilta suomalaisilta kysyttiin asemastamme Venäjän naapurissa – Ukrainan sodan aikana. Esille nousi Suomen maine ”vahvan luottamuksen maana” eli se, että useissa tutkimuksissa luottamus mediaan ja päättäjiin on Suomessa poikkeuksellisen korkeaa. Puheenvuoron ”informaatiotiloista” pitänyt Sciences Po yliopiston professori David Colon tiedusteli meiltä, että: ”Mitä


Kun kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja järjestö järjesti tammikuussa seminaarinsa Pariisissa, meiltä mukana olleilta suomalaisilta kysyttiin asemastamme Venäjän naapurissa – Ukrainan sodan aikana. Esille nousi Suomen maine ”vahvan luottamuksen maana” eli se, että useissa tutkimuksissa luottamus mediaan ja päättäjiin on Suomessa poikkeuksellisen korkeaa.

Puheenvuoron ”informaatiotiloista” pitänyt Sciences Po yliopiston professori David Colon tiedusteli meiltä, että: ”Mitä te oikein teette, kun teillä on näin hyvät luvut?”

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen kansainväliselle järjestölle OECD:lle Suomesta myönteisen kuvan maalannut Colon muistutti oman kotimaansa Ranskan resilienssin Venäjän vaikutuksen suhteen olevan huomattavasti huonommalla tolalla. Venäjän on helppoa löytää sen näkemyksiä myötäileviä ihmisiä ja maan valheita jakavia välittäjiä.

Suomesta voisi siis ottaa oppia. Näkemys imartelee ja hirvittää. Tiedämmekö itse varmasti sen, miten pidämme yllä kykyämme vastustaa vihamielistä informaatiovaikuttamista.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyy jatkuvasti

Mediatalojen ja yksittäisten internetiä käyttävien kansalaisten tukena on monia kansalaisjärjestöjä. Toimittajat ilman rajoja Suomi tekee myös osansa.

Toimittajat ilman rajoja järjestön Pariisin kokouksessa tammikuussa suunniteltiin työpajoissa kampanjoita ajankohtaisiin kysymyksiin ja rakennettiin mielikuvituksellisia esityksiä muun muassa siitä, millaista journalismi on vuonna 2050.

Oikeus tietoon kuuluu jokaisen sanan- ja lehdistönvapautta puolustavan järjestön mottoihin. Maailma on yhä useamman autoritaarisen johtajan vuoksi kovin toisenlainen kuin pohjoisessa Euroopassa ymmärretään. Kansalaisten oikeutta tiedon saantiin haastetaan myös vakiintuneissa demokratioissa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) puheenjohtaja Christophe Deloire (vas) ja Ruth Kronenburg, toimitusjohtaja, Free Press Unlimited.

Pariisissa esiteltiin yhteistyötä Alankomaiden Antwerpenissa päämajaansa pitävän sananvapausjärjestö Free Press Unlimitedin kanssa. Kansalaisjärjestöt yhdistävät voimansa yhdenmukaistamalla toimintaansa ja tavoitteitaan journalismin edistämiseksi strategisessa liitossa, jonka tavoitteena on edistää laatujournalismia ja suojella lehdistönvapautta.

Suomen TIR:n hallituksen jäsen, toimittaja Ida Kannisto kansainvälisen RSF:n toimiston ovella tammikuussa.

Vuonna 1985 perustettu kansainvälinen RSF Reporters Sans Frontières toimii kattojärjestönä useille ympäri maailman perustetuille alueellisille ja maakohtaisille osastoilla. Pohjoismaissa näitä on kaksi: Ruotsin ja Suomen osasto, jotka pitävät säännöllisesti yhteyttä ja miettivät yhteisiä hankkeita toteutettaviksi.