LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret LO Stat stemte nei i uravstemningen om resultatet av årets lønnsoppgjør. Nå går partene til frivillig lønnsnemnd. NTL raser mot avgjørelsen: – Var klare til å streike Unio og Akademikerne gikk ut i streik i mai, nå kan det være LO Stat sin tur. Foto: Javad Parsa /


LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

LO Stat stemte nei i uravstemningen om resultatet av årets lønnsoppgjør. Nå går partene til frivillig lønnsnemnd. NTL raser mot avgjørelsen: – Var klare til å streike

Publisert:

Det største LO-forbundet i staten, Norsk Tjenestemannslag (NTL), har vært imot resultatet av lønnsoppgjøret i staten og anbefalte medlemmene sine å stemme ned forslaget som gikk ut på uravstemning.

Fagforbundet NTL har i overkant av 56.000 medlemmer.

Lønnsoppgjøret i staten skjedde i mai, og Akademikerne og Unio gikk ut i streik.

Disse streikene ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholds vis én og to uker.

– Nå har vi bedt Rikslønnsnemnda løse tvisten med LO Stat om ny hovedtariffavtale i staten og unngår dermed ny streik, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Nemnda skal komme frem til en bindende løsning for partene. Det skiller seg fra en megling der partene selv bestemmer over utfallet.

NTL raser nå mot LO Stat etter avgjørelsen og kaller det «udemokratisk og hårreisende».

– Styret i LO Stat trosser medlemmenes nei, og ber om frivillig lønnsnemnd, skriver NTL i en pressemelding.

Går til frivillig lønnsnemnd

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor, sier leder i LO Stat, Egil André Aas i pressemeldingen.

– Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier Aas.

Videre skriver LO stat at «styret vurderer det slik at sjansen til oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike i ikke er store». Det vises til at «Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe med sin streik, før de ble tatt i tvungen lønnsnemnd».

– Medlemsdemokratiet settes til side

NTL har en annen oppfatning. Ifølge NTL avga 68,2 prosent av de stemmeberettigete sin stemme i uravstemmingen i LO Stat. 76,3 prosent stemte nei til avtalen. NTL kaller mobiliseringen «et omfang forbundet aldri før har opplevd».

– Forbundet ønsket en avtale som sikrer hele laget, og oppfordret derfor medlemmene til å stemme nei, noe et overveldende flertall også gjorde. Det var rekordhøy deltagelse i uravstemningen, med et resultat som etter vedtektene er bindende for LO Stat, skriver de i pressemeldingen.

– Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok.

Hun sier videre at de anså det som helt innlysende at det ville bli streik når så stor andel av medlemmene stemte nei.

– NTLs medlemmer aksepterte ikke statens premiss om at lønnsutviklingen må individualiseres, og var klare til å streike for lønnsvekst til alle også i fremtiden, står det i pressemeldingen.

Kommunikasjonssjef i LO Stat Stein Syrstad sier til E24 at han ikke ønsker å kommentere utspillet fra NTL.

Les også

Lønnsoppgjøret i staten: Kan bli komplett kaos

Gikk til streik

Det har vært konflikt rundt lønnsoppgjøret i staten. På den ene siden ønsker LO stat seg én tariffavtale. Fagforeningen ble i utgangspunktet enige med staten om en avtale.

Akademikerne og Unio gikk til streik for å beholde dagens system med to avtaler. For de to sistnevnte endte saken i tvungen lønnsnemnd der partene ikke har kommet i mål.