Koulusurmien Yhteiskunnalliset Vaikutukset ja Kirkon Vastuu: Syväanalyysi

  Kouvola 7.4.2024   Arvoisa arkkipiispa Tapio Luoma Suomalainen pohtii järkyttyneenä, miten 12-vuotias koululainen voiampua ikäisiään. Uhrit ja tekijä läheisineen kärsivät lopun ikänsä.Tapahtunutta on syytä selvitellä myös yhteiskunnan muuttunut arvomaailma huomioiden. Moni kysyy, miksi Jumala sallii tällaista? Kuka hengellisistä johtajista uskaltaa sanoa, ettei Jumalaa voi syyttää pahuuden töistä. Jumalahan on ulkoistettu kouluista ja liialti kodeistakin.


Kouvola, 7.4.2024

Arvoisa arkkipiispa Tapio Luoma,

📜 Suomalainen yhteiskunta on järkyttynyt kuullessaan uutiset 12-vuotiaan koululaisen tekemästä ampumisesta. Tämä tragedia herättää kysymyksiä siitä, mikä on yhteiskunnan rooli nuorten kasvatuksessa ja miten arvomaailmamme on muuttunut.

🔍 Uhrit ja heidän perheensä kärsivät tästä menetyksestä loppuelämänsä ajan. On tärkeää pohtia syvällisesti, miksi tällaisia tapahtumia sallitaan ja mitä voimme tehdä estääksemme niiden toistumisen.

🙏 Jumalan rooli yhteiskunnassamme on keskeinen keskustelunaihe. On huolestuttavaa, että koulut ja kodit ovat siirtyneet yhä kauemmas hengellisistä arvoista, mikä voi johtaa suojauksen puutteeseen.

😢 Kirkon johdon reaktio koulusurmaan on ollut osaaottava, mutta samalla herää kysymys siitä, kenen pitäisi kantaa vastuu yhteiskunnallisista ongelmista, kuten perhearvojen hajoamisesta ja syntymättömien lasten oikeuksien puolustamisesta.

💔 On aika kysyä, kunnioitammeko todella Jumalaa vai annammeko tilaa kaiken sallivalle humanismille. Miten kirkko voi vastata nykypäivän haasteisiin ilman, että se menettää identiteettiään?

🌍 Toivon, että löydämme Suomessa rohkeita hengellisiä johtajia, jotka ymmärtävät vastuunsa sekä Jumalan että ihmisten edessä. Meidän on tärkeä muistaa, että kirkolla on merkittävä rooli yhteiskunnallisena voimana, joka voi vaikuttaa positiivisesti nuortemme kasvuun ja kehitykseen.

Ystävällisin terveisin,

Hannu Hurri
Erikoislääkäri
Kouvola