Kasvuyrittäjät ovat erilaisia kuin tavalliset yrittäjät – näin he luovat uusia työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia


Kasvuyrittäjät ovat rohkeita ja näkevät maailman eri tavalla

Kasvuyrittäjyys on yrittäjyyden muoto, jossa tavoitteena on luoda nopeasti kasvavia ja kansainvälisiä yrityksiä. Kasvuyrittäjät eivät tyydy vain tekemään voittoa ja elättämään itseään, vaan he haluavat muuttaa maailmaa omalla innovaatiollaan ja visiollaan.

Kasvuyrittäjät ovat usein erilaisia kuin tavalliset yrittäjät. He ovat rohkeita riskinottajia, jotka uskaltavat kokeilla uusia asioita ja epäonnistua matkalla. He ovat myös jatkuvasti oppivia ja kehittyviä, jotka hakevat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. He ovat myös tiimipelaajia, jotka osaavat rakentaa ja johtaa monipuolisia ja motivoituneita tiimejä.

Miksi kasvuyrittäjyys on tärkeää?

Kasvuyrittäjyys on tärkeää sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Kasvuyrittäjät luovat uusia työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. He myös edistävät innovaatiota, kilpailukykyä ja osaamista. He ratkaisevat ongelmia, jotka koskettavat monia ihmisiä ja jotka vaativat uudenlaista ajattelua ja toimintaa.

Kasvuyrittäjyys on myös tärkeää yksilön näkökulmasta. Kasvuyrittäjät toteuttavat omaa unelmaansa ja intohimoaan. He saavat tehdä sitä, mistä pitävät ja mikä merkitsee heille jotain. He oppivat jatkuvasti uutta ja kehittävät itseään. He saavat kokea menestystä ja merkityksellisyyttä.

Miten kasvuyrittäjäksi voi tulla?

Kasvuyrittäjyys ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan se on opittavissa oleva taito. Kasvuyrittäjyys vaatii kuitenkin halua, motivaatiota ja sitoutumista. Kasvuyrittäjyys ei ole helppoa eikä mukavaa, vaan se on täynnä haasteita, epävarmuutta ja stressiä.

Kasvuyrittäjyys vaatii myös osaamista, verkostoja ja resursseja. Kasvuyrittäjän täytyy osata tunnistaa markkinatarpeita, kehittää ratkaisuja, testata niitä asiakkaiden kanssa, skaalata liiketoimintaa, hankkia rahoitusta ja rekrytoida osaavaa henkilöstöä. Kasvuyrittäjän täytyy myös löytää oikeat kumppanit, mentori Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjäverkostosta tai Visma Blogista, jotka voivat auttaa ja tukea häntä matkalla.

Mitä kasvuyrittäjät tekevät eri tavalla?

Kasvuyrittäjät tekevät monia asioita eri tavalla kuin tavalliset yrittäjät. Tässä on muutamia esimerkkejä:

  • Kasvuyrittäjät ajattelevat isosti ja globaalisti. He eivät rajoita itseään paikallisiin tai kansallisiin markkinoihin, vaan he pyrkivät luomaan tuotteita ja palveluita, jotka voivat saavuttaa miljoonia tai miljardeja asiakkaita.
  • Kasvuyrittäjät ovat asiakaskeskeisiä ja ketteriä. He eivät oleta, että he tietävät, mitä asiakkaat haluavat, vaan he testaavat oletuksiaan jatkuvasti asiakkaiden kanssa. He eivät myöskään pelkää muuttaa suuntaa, jos he huomaavat, että he ovat väärässä.
  • Kasvuyrittäjät ovat oppimisnälkäisiä ja uteliaita. He eivät tyydy siihen, mitä he jo osaavat, vaan he hakevat uutta tietoa ja inspiraatiota eri lähteistä. He myös mittaavat ja analysoivat omaa toimintaansa ja pyrkivät jatkuvasti parantamaan sitä.
  • Kasvuyrittäjät ovat rohkeita ja sinnikkäitä. He uskaltavat ottaa riskejä ja kokeilla uusia asioita. He eivät anna epäonnistumisten lannistaa heitä, vaan he oppivat niistä ja yrittävät uudestaan.

Kasvuyrittäjyys on siis yrittäjyyden muoto, joka vaatii erityistä asennetta, osaamista ja toimintaa. Kasvuyrittäjät ovat rohkeita ja näkevät maailman eri tavalla. He luovat uusia työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. He myös toteuttavat omaa unelmaansa ja intohimoaan. Kasvuyrittäjyys ei ole kaikille, mutta se on mahdollista kaikille, jotka haluavat sitä tarpeeksi. Oletko sinä yksi heistä? 🚀