Homeopatian Käyttö ja Käsitykset Suomessa: Totuudet ja Harhaluulot

Homeopatia on maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto. Suomessa sitä on haukuttu ja leimattu keksityillä pilkkanimillä ja väittämillä: uskomukseksi, plaseboksi, huuhaaksi… Aktiivisin pilkkaaja ja asioiden vääristelijä lienee Prof. Juhani Knuuti. Knuuti on lääkäri ja vapaamuurari, jotka harjoittavat uskonnollisia rituaaleja, mutta samalla hän itse syyttää ihmisiä uskomuksien harjoittamisesta. – Homeopaattiset lääkkeet ovat kaikissa EU-maissa lääkevalmisteita, joita Suomessakin valvoo


Homeopatia on globaalisti toiseksi suosituin hoitomuoto, ja sen käyttö Suomessa herättää runsaasti keskustelua. Homeopatiaa on Suomessa kritisoitu ja pilkattu erilaisin nimin: uskomushoito, plasebo, huuhaa… Näitä termiä käyttää erityisesti Prof. Juhani Knuuti, joka on tunnettu lääkäri ja vapaamuurari. Knuuti kritisoi homeopatiaa, vaikka itse harjoittaa uskonnollisia rituaaleja. Tämä ristiriita herättää kysymyksiä.

Miksi media Suomessa osallistuu homeopatian vastaiseen kampanjaan?

Monet toimittajat uskovat kritiikkiin ja pitävät homeopatian vastaisia teorioita totuina. Tämä johtuu siitä, että he saavat tietonsa suoraan Lääkäriseura Duodecimilta. Kuitenkin homeopatia on hyväksytty hoitomuoto kaikissa EU-maissa, ja Suomessa sitä valvoo Fimea. Tämä tekee väitteet homeopatian epäpätevyydestä ristiriitaisiksi.

Näin media ja asenteet vaikuttavat suomalaisten hoitovalintoihin:

Monet suomalaiset käyttävät vaihtoehtoisia hoitomuotoja, mutta eivät uskalla mainita niitä lääkärilleen. Toisaalta Keski-Euroopassa, missä ihmiset ovat terveempiä, homeopatia ja muut vaihtoehtoiset hoidot ovat yleisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja. Suomessa sen sijaan vallitsee suvaitsemattomuus ja kapeakatseisuus tällaisia hoitoja kohtaan, mikä on verrattavissa muihin valtioihin.

Medialle on tärkeää olla riippumaton, mutta jos se on sidoksissa tiettyihin tahoihin, se voi johtaa harhaanjohtavaan tiedonvälitykseen ja luottamuspulaan lääkäreitä kohtaan. Monet ovat lopettaneet lehtitilauksensa pettymyksen vuoksi.

Homeopatia – Auttaa kehoa parantamaan itse itsensä:

Suomessa kritisoitu CAM (Complementary and Alternative Medicine), johon kuuluu akupunktio, bioresonanssi ja homeopatia, ei pyri lääkitsemään vaan tukemaan kehon omaa paranemisprosessia. Nämä hoitomuodot tulisi nähdä arvokkaina vaihtoehtoina perinteiselle lääketieteelle.

Homeopatiaa koskevat tieteelliset tutkimukset:

Tutkimustieto homeopatiasta on laajaa ja se tukee sen tehokkuutta monissa tapauksissa. Fimean myöntämä suojelu ja lainsäädännöllinen hyväksyntä osoittavat, että homeopatia on turvallinen ja tehokas hoitomuoto.

Lisätietoa homeopatian hyväksynnästä ja tutkimuksista löydät täältä:

Fimean homeopaattisten valmisteiden tied ot

Tieteellisiä tutkimuksia homeopatiasta