Hans AI-assistent ”Elsie” tar över säljet: ”Säljer sig själv”

Mac som nyckelverktyg för attraktiva arbetsgivare Publicerad: 6 maj 2024, 09:21 Pontus Palmgren, strategisk rådgivare på Techstep, belyser vikten av att företag tillgodoser medarbetarnas tekniska preferenser genom att erbjuda Mac-datorer. Foto: Techstep Införandet av Mac i en organisation inrymmer mer än bara val av hårdvara; det är ett strategiskt beslut som ger konkurrensfördelar i kampen


Mac som nyckelverktyg för attraktiva arbetsgivare

Pontus Palmgren, strategisk rådgivare på Techstep, belyser vikten av att företag tillgodoser medarbetarnas tekniska preferenser genom att erbjuda Mac-datorer. Foto: Techstep

Införandet av Mac i en organisation inrymmer mer än bara val av hårdvara; det är ett strategiskt beslut som ger konkurrensfördelar i kampen om talangerna.

– Att tillgodose medarbetarnas tekniska preferenser är ett måste, säger Fredrik Larsson, lösningsarkitekt på Techstep.

I takt med att det moderna arbetslandskapet förändras står företag inför nya utmaningar och möjlighet när det kommer till att locka till sig och behålla de bästa talangerna. En framträdande trend i både USA och Storbritannien är att fler företag erbjuder Mac till sina anställda jämfört med de nordiska länderna, även om företag i Norden börjar förstå fördelarna med att inkludera Mac i sin IT-miljö.

Användarperspektiv och viktiga överväganden

Pontus Palmgren, strategisk rådgivare på Techstep, förklarar att många unga talanger växer upp med Apple-produkter idag och föredrar Macs användargränssnitt. 

– Om de anställda får jobba med teknik de är bekväma med har det en direkt inverkan på prestation, motivation och lojalitet mot företaget. Att tappa personal kostar pengar och man går miste om talang och innovation, säger han.

Fredrik Larsson, lösningsarkitekt på Techstep, förklarar att företag ofta bara ser till den initiala kostnaden för en Mac, men jämfört med en PC är den totala ägandekostnaden ofta lägre.

– Mac-datorer kräver färre IT-resurser för hantering och support, vilket ger en lägre driftkostnad. 

Pontus tillägger att Mac:en, jämfört med andra PC-maskiner, har ett avsevärt högre andrahandsvärde vilket förbättrar kostnadskalkylen ytterligare samtidigt som återbruk av IT-utrustning är ett måste för att nå hållbarhetsmål.

Utmaningar och lösningar för implementering av Mac i företag

Fredrik lyfter även fram de utmaningar som företag kan stöta på när de inför Mac i sin tekniska miljö. Han berättar att många IT-avdelningar i Norden varit tveksamma till att ta in Mac.

– Jag tror att det bottnar i en osäkerhet kring hur klienterna ska hanteras. Det, i kombination med att det saknas resurser och kompetens, gör att företag tvingas tacka nej även om de egentligen vill tacka ja och erbjuda Mac till sina medarbetare.

Mac är en otroligt företagsvänlig plattform. Med verktyg som Jamf för enhetshantering föreligger inga tekniska hinder som möjliggör ett effektivt införande. 

– Saknas kompetens internt kan man anställa eller ta konsulthjälp, men det blir allt vanligare att företag köper en tjänst där klient och managering paketeras tillsammans. Vilken väg man än väljer måste onboardingen av Mac göras ordentligt, annars riskerar man att skapa skugg-IT på företaget då användarna kommer ta saken i egna händer.

Fredrik säger avslutningsvis: 

– Att tillgodose medarbetarnas tekniska preferenser och erbjuda Mac-datorer är inte bara ett sunt affärsbeslut från ett produktivitets-, kostnads- och hållbarhetsperspektiv, utan ett måste för att attrahera talanger, bolagets viktigaste resurs, och det är avgörande för att bibehålla konkurrenskraft. 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Techstep Sweden och ej en artikel av Dagens industri