Hallitus ottaa ennätysmäisen velkamäärän ensi vuonna – nämä ovat budjetin tärkeimmät päätökset


Hallitus on esittänyt ensi vuoden budjettia, joka on poikkeuksellisen suuri koronakriisin vuoksi. Hallitus aikoo ottaa noin 14,4 miljardia euroa uutta velkaa, mikä on 1,4 miljardia enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Valtion velka nousee noin 150 miljardiin euroon, mikä on noin 63 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Budjetissa on monia merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen ja yhteiskunnan kehitykseen. Tässä artikkelissa kerromme budjetin pääkohdat.

  • Verotus: Hallitus ei tee suuria muutoksia verotukseen. Ansiotuloverotus kevenee hieman inflaation takia. Alkoholin, tupakan ja polttoaineiden veroja korotetaan, mutta oluen veroa alennetaan. Perintö- ja lahjaverotus kiristyy hieman.
  • Sosiaaliturva: Hallitus leikkaa asumistukea ja työttömyysturvaa. Asumistuen suojaosa poistetaan, eli asumistuki pienenee, jos saa tuloja esimerkiksi työstä tai opintolainasta. Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki alenevat 0,85 prosenttia.
  • Koulutus: Hallitus lisää rahaa koulutukseen ja tutkimukseen. Perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään ja opettajien määrää lisätään. Korkeakoulujen aloituspaikkoja kasvatetaan ja opintotukea korotetaan. Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta nostetaan.
  • Ilmasto: Hallitus pyrkii vähentämään päästöjä ja edistämään vihreää siirtymää. Hallitus tukee uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta. Hallitus panostaa julkiseen liikenteeseen ja pyöräilyyn. Hallitus tukee maatalouden ilmastotoimia ja metsien hiilinieluja.