Eläinsuojelutarkastukset kertovat karua kieltä: näin eläimiä kohdellaan Suomessa


Eläinsuojelutarkastukset: mitä ne ovat ja miksi niitä tehdään?

Eläinsuojelutarkastukset ovat eläinten hyvinvoinnin valvontaa, jota tekevät alueelliset ja paikalliset eläinsuojeluviranomaiset. Tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että eläimiä kohdellaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti ja että eläimillä on riittävät olosuhteet, ruoka, juoma ja hoito. 🐶🐱🐷🐮🐔

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään sekä otantaan perustuen että epäilyyn perustuen. Otantaan perustuvat tarkastukset kohdistuvat tuotantoeläintiloihin, kuten nauta-, sika-, kananmunantuotanto- ja broileritiloihin. Epäilyyn perustuvat tarkastukset tehdään silloin, kun viranomaisille tulee ilmoitus tai vihje mahdollisesta eläinsuojelurikkomuksesta tai -laiminlyönnistä. Epäilyyn perustuvia tarkastuksia tehdään sekä tuotanto- että lemmikkieläinten pitoon.

Mitä tapahtuu eläinsuojelutarkastuksessa?

Eläinsuojelutarkastus tehdään yleensä ennalta ilmoittamatta. Tarkastaja tarkistaa eläimen, sen pitopaikan tai kuljetusvälineen kunnon ja varmistaa, että eläimelle on tarjolla sopivaa ruokaa ja juomaa sekä asianmukaiset välineet ja varusteet. Tarkastaja arvioi myös eläimen terveydentilan ja käyttäytymisen.

Jos tarkastajalla on huomautettavaa eläinten pidosta tai hoidosta, hän antaa eläimen omistajalle tai haltijalle ohjeita ja neuvoja, joilla pyritään parantamaan eläimen hyvinvointia. Jos tarkastaja havaitsee vakavia puutteita tai laiminlyöntejä, hän voi antaa eläimen omistajalle tai haltijalle kieltoja tai määräyksiä, jotka on noudatettava määrättyyn aikaan mennessä. Jos kieltoja tai määräyksiä ei noudateta, seurauksena voi olla uhkasakko tai toimenpiteiden teettäminen laiminlyöjän kustannuksella.

Pahimmissa tapauksissa viranomaiset voivat ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällöin eläimet voidaan ottaa haltuun, myydä, viedä teuraaksi tai lopettaa. Eläintenpitokielto voi olla joko määräaikainen tai pysyvä.

Miksi eläinsuojelutarkastukset ovat tärkeitä?

Eläinsuojelutarkastukset ovat tärkeitä, koska ne edistävät eläinten hyvinvointia ja ehkäisevät eläinten kärsimystä. Elämällämme on oikeus hyvään kohteluun ja asianmukaiseen hoitoon riippumatta siitä, ovatko ne tuotanto- vai lemmikkielimiämme. Elämällämme on myös tunne- ja kipuaistit, jotka tekevät niistä tuntevia olentoja. 🥰

Eläinsuojelutarkastukset ovat myös tärkeitä ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta. Eläinten hyvinvointi vaikuttaa eläinten terveyteen ja sitä kautta elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen. Eläinten hyvinvointi voi myös vaikuttaa eläinten käyttäytymiseen ja aggressiivisuuteen, mikä voi aiheuttaa vaaraa ihmisille. Lisäksi eläinsuojelutarkastukset auttavat ehkäisemään eläinten aiheuttamia ympäristöongelmia, kuten saastumista tai haitallisten vieraslajien leviämistä.

Mitä sinä voit tehdä eläinsuojelun hyväksi?

Eläinsuojelun hyväksi voit tehdä monia asioita. Jos omistat tai hoidat eläimiä, pidä huolta, että ne saavat riittävästi ruokaa, juomaa, liikuntaa, virikkeitä ja hoitoa. Noudata eläinsuojelusäännöksiä ja -määräyksiä ja ota selvää elämiesi tarpeista ja oikeuksista. Jos havaitset elämien pahoinpitelyä tai laiminlyöntiä, ilmoita siitä viranomaisille tai eläinsuojelujärjestöille. Voit myös tukea eläinsuojelutyötä lahjoittamalla rahaa tai vapaaehtoistyötä tekemällä. Voit myös vaikuttaa elämiesi kohteluun kuluttajana: valitse elintarvikkeita, jotka on tuotettu elämiesi hyvinvointia kunnioittaen. 🙌

Elämällämme on arvo sinällään, eivät vain ihmisten hyödykkeinä. Elämällämme on oikeus hyvään elämään ja kunnioittavaan kohteluun. Elämällämme on myös vastuu huolehtia niistä ja suojella niitä. Elämällämme on yhteinen planeetta, josta meidän kaikkien tulee pitää huolta. 🌎

Kiitos, että luit tämän artikkelin! Toivottavasti se oli sinulle hyödyllinen ja kiinnostava. Jos haluat tietää lisää elämiesi hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta, voit tutustua seuraaviin lähteisiin:

Voit myös jättää kommentin tai kysymyksen alla olevaan kommenttikenttään. Vastaan mielellään sinulle! 😊


0 Kommentteja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *