Benjamin Ingrosso: ”Jag drar in mer pengar än min mamma”

Di Weekend Benjamin Ingrosso investerar stort för att uppfylla drömmen om ett utsålt Madison Square Garden Efter en nyss avslutad Europaturné är Benjamin Ingrosso aktuell med en ny singel med utländska stjärnor och en självbetitlad dokumentär på en global strömningsplattform.  ”Mitt mål är att bli Sveriges första manliga internationella popstjärna”, säger Benjamin Ingrosso. Han investerar


Di Weekend

Benjamin Ingrosso investerar stort för att uppfylla drömmen om ett utsålt Madison Square Garden

Efter en nyss avslutad Europaturné är Benjamin Ingrosso aktuell med en ny singel med utländska stjärnor och en självbetitlad dokumentär på en global strömningsplattform. 

”Mitt mål är att bli Sveriges första manliga internationella popstjärna”, säger Benjamin Ingrosso.

Han investerar sina egna miljoner för att uppfylla drömmen.

Är du redan prenumerant, logga in för att fortsätta läsa.

Logga in

Läs Di Digitalt i 3 månader för endast 197 kr

Det här ingår i din prenumeration:

  • Nordens största affärstidning i digitalt format
  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
  • Tillgång till alla låsta artiklar
  • E-tidningen redan kvällen före
  • Di Weekend – Lyxiga livsstilsmagasinet digitalt

Innehåll från Yara & LantmännenAnnons

Gödselsamarbete – en nyckelfaktor i omställningen

Lantmännen och Yara samarbetar för en mer hållbar odling.

Livsmedelsproduktionen står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp. Genom gödsel framställd med fossilfria energikällor kan man ta stora steg på vägen mot en klimatneutral matproduktion. Ett samarbete mellan Yara och Lantmännen möjliggör nu en mer hållbar odling.

Mineralgödsel, även kallad konstgödsel eller handelsgödsel, är en av världens viktigaste innovationer och beräknas bidra till ungefär hälften av all mat som tillverkas i världen. Det finns många olika sorters mineralgödsel med olika innehåll beroende på odlingsförhållanden och vilka grödor den ska användas till.

Produktion med lägre klimatavtryck

Yara har en stor forskningsavdelning som testar och utvecklar gödselprodukter. Att bli klimatneutral är en utmaning när själva produkten tillverkas av den fossila naturgasen, men Yara har kommit en bra bit på vägen. – Jämfört med producenter utanför Europa har våra produkter redan idag 50-60 procent lägre klimatavtryck*, säger Tina Vinnerborg, VP Commercial Sweden. 

Men det räcker förstås inte. För att nå detta mål arbetar man för att förbättra dagens teknologier och utveckla morgondagens. Ett spår är att minimera utsläppen av växthusgaser vid tillverkningen. Yara har nu utvecklat en produktionsprocess där man istället för naturgas använder vatten som råvara och där produktionen sker med hjälp av förnybar el. Detta ger en gödsel som minskar koldioxidutsläppen med 80 till 90 procent*. Produkten tas ut på marknaden tillsammans med Lantmännen och under året når man fullskalig produktion i fabriken.

Kommersiellt samarbete möjliggör omställningen

Yaras gödsel med betydligt lägre klimatavtryck ingår som ett kriterium inom Klimat & Natur – Lantmännens odlingsprogram för framtidens jordbruk inför skörd 2024. Programmet gör det möjligt för lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder på gården. – Med gödseln på plats, tillsammans med fossilfria bränslen och transporter, kommer Lantmännen att kunna etablera en fossilfri livsmedelskedja – från jord till bord, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. Samarbetet är avgörande för att kunna ställa om storskalig livsmedelsproduktion. 

Minskat klimatavtryck från mineralgödsel

• Yara är ledande leverantör av kvävebaserade mineralgödselmedel och industriprodukter. Företaget är världsledande inom ammoniak, nitrater och specialgödselmedel.

• År 2024 kommer Yara att kunna förse den svenska marknaden med nitratbaserade fossilfria gödselmedel som ytterligare minskar koldioxidavtrycket med 80–90 procent tack vare användningen av förnybar energi.

• Det oberoende certifieringsorganet, DNV, verifierar klimatpåverkan från Yaras produkter enligt PCF-metoden (Product Carbon Footprint), en av de mest etablerade metoderna för att bestämma en produkts klimatavtryck.

Lantmännens program Klimat & Natur

• Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

• Klimat & Natur är Lantmännens odlingsprogram för framtidens jordbruk med konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från odlingen och gynna den biologiska mångfalden. 

• Med Klimat & Natur har Lantmännen minskat klimatavtrycket från veteodlingen med upp till 45% jämfört med svensk konventionell odling 2015, då programmet startade. Programmet är dynamiskt och kriterier för mer hållbara odlingsmetoder läggs till kontinuerligt.

Läs mer om Hållbar odling | Yara Sverige

Läs mer om Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur 

* The carbon footprint of fertilizer production. Data är validerat av DNV GL.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Yara & Lantmännen och ej en artikel av Dagens industri